Zbiranje preliminarnih prijav za gospodarsko delegacijo v ZDA

12.12.2017 09:52:28

Na podlagi sodelovanja OZS s Slovensko ameriškim gospodarskim združenjem, Slovenian American Business Association (SABA) zbiramo preliminarni interes prijav podjetij za gospodarsko delegacijo v ZDA, ki bi bila ob zadostnem številu prijavljenih podjetij organizirana maja 2018. Namen sodelovanja je promocija slovenskega gospodarstva (malih in srednjih podjetij), kot tudi pomoč pri prodoru slovenskih izdelkov (podjetij) na druge trge, predvsem na trg ZDA.
Več...

20. razpis za vpis na mojstrske izpite

05.12.2017 11:41:59

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita.
Več...