Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Brezplačno usposabljanje mentorjev dijakom in študentom

Termin: 22.08.2017 08:00:00, ŠC Nova Gorica - MIC
   

V avgustu in septembru 2017 bodo na Šolskem centru Nova Gorica v okviru projekta »Usposabljanje mentorjev« organizirali usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem izobraževanju (PRI).

Usposabljanje (PAUM) bo potekalo po »Programu za usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu«, ki je dostopen na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnic, po tri dni, v dveh skupinah (dopoldanska in popoldanska).

KRAJ IN ČAS IZVEDBE:
V prostorih ŠC Nova Gorica – stavba MIC, Cankarjeva 8a.

Predvideni datumi usposabljanj:

I. skupina - popoldne;

22.8.2017 (torek), od 8.00 do 14.40
23.8.2017 (sreda), od 8.00 do 15.25
29.8.2017 (torek), od 8.00 do 13.40

II. skupina - dopoldne:
19.9.2017 (torek), od 13.00 do 19.40
20.9.2017 (sreda), od 13.00 do 20.25
26.9.2017 (torek), od 13.00 do 18.40

CILJI USPOSABLJANJA: Splošni cilj programa je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva dijakom pri praktičnem usposabljanju z delom (PUD) in študentom na praktičnem izobraževanju (PRI), na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja. Udeleženci seminarja se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter sodelavcev, ki se prvič uvajajo v delo.

UDELEŽENCI
• spoznajo značilnosti izobraževalnega sistema, s poudarkom na vseh ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja;
• usvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja za učinkovito načrtovanje in spremljanje učnik dosežkov;
• usvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije in motivacijskih pristopov v delovnem okolju;
• spoznajo vlogo mentorja ter praktičen primer uvajanja mentorstva v podjetje.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM IN ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA
Pogoj za vključitev v program je
• za mentorje praktičnega usposabljanja z delom (mentor dijakom) najmanj končana srednja poklicna (3 letna) ali srednja strokovna šola (4 letna)
• za mentorje praktičnega izobraževanja (mentor študentom) najmanj končana višja šola.

Zaključek usposabljanja
• Po končanem programu kandidat izdela in zagovarja seminarsko nalogo.
• Kandidat, ki bo uspešno opravil usposabljanje po programu, pridobi naziv mentor praktičnega usposabljanja z delom (krajša oblika naziva: Mentor PUD) oziroma mentor praktičnega izobraževanja (krajša oblika naziva: Mentor PRI) in potrdilo o pridobljeni usposobljenosti.

KOTIZACIJA in PRIJAVA
Udeležba je brezplačna.

Prijavite se lahko po pošti na naslov:
Šolski center Nova Gorica, MIC, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
Telefonsko: +386 5 620 57 15
Po e pošti: #EM#6d68614377666860267a63#EM#

Rok prijave:
Za I. skupino do 17. 8. 2017
Za II. skupino  do 13. 9. 2017

Save