Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Davčne in druge spremembe 2020, pomembne za mala podjetja

Termin: 17.12.2019 09:00:00, OOZ Nova Gorica

Vsebinsko bogat seminar, na katerem se boste seznanili z zakonskimi spremembami, ki že veljajo ali so v pripravi in so pomembne za poslovanje mikro in malih podjetij v letu 2020. Seminar bo

V torek, 17. 12. 2019, ob 9. uri

na Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica

1. Pregled zakonov, ki se nam obetajo (zakoni v javni razpravi, ki so v pripravi na pristojnih ministrstvih, obravnavi v državnem zboru – vsi pomembni za področje podjetništva – kaj vse bi veljalo moramo vedeti

• akcija delovne inšpekcije (regresi, izplačila, evidence po zakonu o evidencah na področju dela delovnega časa),
• dopolnitve urejanja področja trga dela (ZUTD-E)
• predlagane spremembe evidentiranja delovnega časa,
• spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
• Sprememba ZGD-1, ( samostojni podjetniki)
• Spremembe ZDDV-1 ( bistvene spremembe)

2. Pomembne novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2020

• sprememba in vpliv amortizacije povezane s poslovnim najemom,
• omejitev zmanjšanja davčne osnove in posledično uvedba minimalne obdavčitve ter povišanje davčne stopnje z vplivom obdavčitev skozi primer,

3. Pomembne novosti Zakona o dohodnini v letu 2020

• Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb: obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost, nova dohodninska lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove,
• minimalna plača in upoštevanje že sprejetih sprememb Zakona o minimalni plači – posebna pozornost za delodajalce,
• Omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (ter kmetijske dejavnosti), ki se všteva v letno davčno osnovo,
• zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala, ali imamo prehodno obdobje ?
• davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe,
• davčna obravnava naknadnih izplačil, povezanih z odsvojitvijo deležev v gospodarski družbi,
• priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala – novost
• obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve, obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja.

4. Spremembe v davčnem postopku

• ZDavP-2L, velja od 1. 7. 2019: ◦obveznost dajanja podatkov,
• nov člen glede popravkov obračunov in 399. člen - izjema od prekrška pri predložitvi davčnega obračuna,
• davčni obračun na podlagi samoprijave, obveznosti plačnika davka,
• spremembe pri obračunu obresti, vračilu davka, prekrški.
• predlog ZDavP-2M: ◦
• obveznosti zavezancev glede na spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2,

5. Spremembe na drugih področjih

• spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
• Sprememba ZGD-1, ( samostojni podjetniki)
• Spremembe ZDDV-1 ( bistvene spremembe)

Predavateljica: univ. dipl. prav. Simona Štravs, davčna svetovalka ZDSS.

Kotizacija (brez 22% DDV):
• 30,00 € + 22% DDV za člane OOZ Nova Gorica
• 70,00 € + 22% DDV za ostale udeležence

Prijave: do10.12.2019, s spletno prijavnico ali na e-pošto #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM# (tel. 05/330-66-10). Pisne odjave do 12.12.2019, sicer zaračunamo kotizacijo.