Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

Termin: 09.02.2021 09:00:00, Webinar
Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020. Ob pripravi davčnega obračuna bodo morali tudi preveriti ali izpolnjujejo pogoje za prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu državne pomoči.

TOREK, 9. februar 2021 ob 9. uri

Program:

1. Davčni obračun za leto 2020

• Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka
• Upoštevanje odbitka tujega davka
• Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
• Amortizacija
• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
• Poslovanje s povezanimi osebami
• Davčne olajšave
• Posebnosti pri »normirancih«
• Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

2. Vračilo državne pomoči

• Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)
• Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
• Preplačila nekritih fiksnih stroškov
• Postopek vračila pomoči

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek - Svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.

Trajanje: Webinar bo trajal 3 šolske ure.

KOTIZACIJA (z DDV):
  • 0,00 € člani OOZ Nova Gorica (s poravnano članarino; ena prijava na člana)
  • 85,00 € ostali prijavljeni

PRIJAVA: pisna, do petka, 5.2.2021 do 14. ure, lahko preko spletne prijave, lahko tudi po e-pošti na #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM# z obvezno navedbo podatkov podjetja (firma, naslov, davčna številka) ter udeleženca (ime in priimek). V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

ODJAVA: pisna, do ponedeljka, 8.2.2021 do 15. ure na #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM#. V primeru, da sodelovanja (pisno preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Nova Gorica zaračuna 20% kotizacije (administrativni stroški ipd.). Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.

Vljudno vabljeni!