Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Usposabljanje HACCP sistema ter označevanje alergenov za gostince in živilce

Termin: 07.10.2019 13:00:00, Obrtni dom v Novi Gorici
Termin: 7. 10. 2019 ob 13. uri
Lokacija: OOZ Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

Označevanje živil je osnovni parameter za zagotavljanje učinkovite sledljivosti in s tem tudi varnosti živil v različnih fazah tehnoloških procesov. Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z možnimi načini označevanja pripravljenih in načetih živil, določanjem rokov uporabnosti lastnih izdelkov ter zagotavljanjem ustrezne sledljivosti živil.

Kotizacija (z DDV):
  • 10,00 € za člane Sekcije gostincev in živilcev OOZ Nova Gorica (s poravnano članarino)
  • 10,00 € za zaposlene pri članih Sekcije gostincev in živilcev OOZ Nova Gorica (s poravnano članarino)
  • 30,00 € za člane drugih OOZ
  • 50,00 € za ostale udeležence

Plačilo kotizacije: kotizacijo je potrebno poravnati 2 dni pred usposabljanjem na TRR zbornice št.
SI56 04750-0000338387, sklic 10-2019

Predavateljica: mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor

Ciljna skupina
• Osebe, ki so odgovorne za vzpostavljanje in zagotavljanje učinkovitega HACCP sistema
• Vodje notranjega (HACCP) nadzora.
• Zaposleni, ki pri delu prihajajo v stik z živili.
• Vsi drugi, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja zagotavljanja varnih živil in sledljivosti s pomočjo rokov uporabnosti.

Prijave zbiramo preko spletnega obrazca.

Prijave zbiramo preko spletnega obrazca.

Pojasnilo:
V proizvodnji ali prometu z živili lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili. Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako velja za študente, dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti, ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd. Presoja o načinu usposabljanja je prepuščena nosilcu. Lahko ga lahko jo zagotavlja v obliki internega usposabljanja, organizacija programov usposabljanja, predvsem seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.

Program strokovnega izobraževanja
• Zakonodaja na področju higiene živil
• Živila kot dejavnik tveganja, ki lahko ogrožajo zdravje potrošnika
• Nalezljive bolezni - prenos in ukrepi za njihovo preprečevanje
• HACCP sistem v praksi:
- Načela in prednosti
- Preventivni oz. kontrolni ukrepi ter korektivni ukrepi
- Spremljajoči higienski programi, dobra higienska in proizvodna praksa
- Uporaba smernic dobre higienske prakse ali lastnega načrta na osnovi HACCP načel

• Zagotavljanje sledljivosti živil v gostinskih in živilskih obratih 
• Obveznosti prevoznika pri prevozu živil (registracija živilskega obrata, obvezna dokumentacija, čiščenje ...)
• Zagotavljanje potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost (primeri označevanja, dopolnitev HACCP dokumentacije, obvladovanje alergenov)
• Lastna pridelava živil v malih količinah v gostinskih obratih
• Informacija o obveznosti označevanja hranilne vrednosti na predpakiranih živilih
• Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji s strani Uprave za varno hrano in kako jih uspešno odpraviti