Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Kaj in kako določiti v pravilniku o delovnih razmerjih, kar je določala kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo + vzorec pravilnika

Termin: 20.11.2019 10:00:00, OOZ Ajdovščina

Glede na to, da se bo Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) prenehala uporabljati, nekateri delodajalci od 1. 1. 2020 ne bodo imeli več nikjer določenih višin navedenih pravic.
Delodajalci, ki želijo pravice delavcev ohraniti na ravni, kot jih je določala KPOP (število dni letnega dopusta ipd.), morajo s 1. 1. 2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih in v njem določiti pravice iz KPOP. Poleg tega Zakon o delovnih razmerjih na več mestih napotuje na določanje pravic delavcev v internih pravilnikih (npr. dodatki za nadurno delo, dodatek za delovno dobo, višina povračila prevoza na delo in z dela, višina regresa za prehrano ipd.).

Delavnica bo

v  sredo, 20. novembra 2019 ob 10. uri v prostorih OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4.


Vsebina delavnice:

1. del:
- Zakaj je dobro imeti Pravilnik o delovnih razmerjih.
- Sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
- Pravice in obveznosti med trajanjem delovnega razmerja.
- Plača, povračila in drugi osebni prejemki.

2. del:
Odgovori na vprašanja ter diskusija

Gradivo: Vsak udeleženec prejme vzorec pravilnika o delovnih razmerjih.

Čas trajanja: 3 šolske ure in 15 minutni odmor

Kotizacija:
• 30 EUR + DDV za člane Območnih obrtno-podjetniških zbornic
• 90 EUR + DDV za ostale udeležence

Prijave: #EM#7464632d637773636d674a64767e207c79#EM#, tel. 05/36-44-900 ali #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM#, tel. 05/330-66-10.