Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Kako (po)skrbeti za zdravje na delovnem mestu?

Termin: 16.05.2019 14:00:00, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

ZDRUŽENI UKREPI ZA VITALNOST STAREJŠIH DELAVCEV

(STAR-VITAL)Četrtek, 16. maj 2019 od 14. do 16. ure

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42, 6310 Izola


Zaradi velikih, z delom povezanih zdravstvenih težav so se pojavile številne težnje po izboljšanju delovnih pogojev in vzpostavitvi bolj zdravih delovnih mest, kar lahko pripomore k izboljšanju zdravja starejših delavcev in posledično k dvigu zaposlitvene stopnje starejših. K izvajanju aktivnosti z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest morajo odgovorno pristopiti tako posamezniki, podjetja kot država. Zdravje zaposlenih bo v prihodnosti eden od vidikov, ki mu bodo vodje v podjetjih zagotovo posvečali več pozornosti.

V Projektu STAR–VITAL (https://www.star-vital.si/domov) podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja delavcev, predvsem starejših zaposlenih. Projektne aktivnosti so zaradi različnih potreb in zmožnosti podjetij prilagojene in oblikovane tako, da omogočajo individualiziran pristop.

Aktivnosti projekta so zasnovane po Modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Podjetja, ki jih vabimo k vključitvi v projekt, pridobijo strokovno analizo obstoječega stanja na področju promocije zdravja, t.j. ugotovitev ključnih priložnosti za izboljšave in pomanjkljivosti. Delodajalci bodo seznanjeni s poglavitnimi razlogi absentizma in prezentizma, z ukrepi za zdravju prijazno ureditev delovnih mest (ergonomija), načini obvladovanja stresa, priporočili zdrave prehrane ter ustreznostjo managerskih in kadrovskih praks. Podjetjem zagotavljamo tudi coaching za vodje, usposobimo odgovorne za izvajanje ukrepov ter nudimo prilagojena orodja za spremljanje stanja na področju zagotavljanja zdravja na delovnem mestu in aktivnega staranja. Nudimo tudi vso strokovno podporo pri organizaciji oziroma uvajanju predlaganih sprememb.

Namen dogodka je udeležencem približati vsebino projektnih aktivnosti v obliki delavnic, ki bodo potekale v podjetjih.

izr. prof. dr. Klemen Širok,
Vodja projekta STAR-VITAL