Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Ključno o prodaji in prodajnem procesu

Termin: 21.11.2017 09:00:00, OOZ Nova Gorica
Predavanje z naslovom »Ključno o prodaji in prodajnem procesu«, je povzetek ključnih znanj s področja trženja in prodaje, ki so nepogrešljiva za vse tiste, ki se neposredno ali posredno srečujejo s kupci in prodajo. Strateška trženjska znanja vodstvu služijo kot osnova za postavitev učinkovite strategije trženja, da bomo z našo ponudbo dosegali pričakovanja kupcev ne le danes, temveč tudi v prihodnosti. Samo z razumevanjem trendov in sprememb v nakupnem odločanju in s prilagoditvijo našega prodajnega protokola bomo na trgu ustvarili zadovoljstvo naših kupcev, od katerih je naše podjetje življenjsko odvisno.

Obvladovanje prodajnih postopkov, veščin in tehnik pa je nujno za vse prodajnike in komercialiste, od katerih je odvisen naš uspeh prodaje. Ali znajo naši prodajniki ustvariti odnos s kupcem in vzbuditi zaupanje, na katerem temelji prodaja? Ali znajo učinkovito predstaviti sebe, naše podjetje in naše rešitve? Koliko se v resnici posvetijo razumevanju kupčevih težav ali znajo postavljati prava vprašanja? Kako učinkovito obravnavajo ugovore in koliko poslov dejansko zaključijo? Koliko kupcev izgubimo zaradi neznanja in nepravega odnosa naših prodjnikov? Opremimo naše prodajne ekipe z zavedanjem in znanjem, da bomo ustvarili zveste kupce in ponovljive posle ter tako dvignili ugled našega podjetja in naše blagovne znamke in povečali donosnost poslovanja.

Vsebine:

1. Poznavanje in obvladovanje prodajnega in nakupnega procesa
• V kakšnih pogojih poslujejo današnja podjetja?
• Ključne spremembe na trgu, ki zahtevajo spremembo načina prodaje!
• Za ustvarjanje odlične uporabniške izkušnje ni dovolj le dober produkt po pravi ceni!
• Razumevanje procesa nakupnega odločanja in pomen vključevanja našega podjetja v zgodnje faze nakupnega procesa
• Prodajni proces je le spremljanje nakupnega protokola naših kupcev, kjer je nakup le zadnja faza
• Kaj je prodajni lijak in koliko prodajni proces »pušča« , koliko prodajnih priložnosti izgubimo?
• Izboljšajmo učinkovitost naše prodaje: kako generiramo več potencialnih kupcev in kako lahko preprečimo njihovo uhajanje?
• Kvalificiranje prodajnih priložnosti: načini za strukturirano generiranje kvalificiranih leadov
• Koliko je vreden naš lead in koliko leadov potrebujemo, da bi dosegli ali celo presegli plan prodaje?
• Najpogostejše napake, ki zmanjšujejo učinkovitost prodajnega procesa in kako se jim izognemo.

2. »Customer service in upravljanje odličnega odnos s strankami
• Odlična skrb za stranko » Customer service (CS)« pred, med in po prodaji je temeljni kamen uspešne prodaje
• Odnos je pomembnejši od prodaje, kako ga ustvariti, graditi in obdržati!
• Trije načini za povečanje zaupanja in graditev zvestobe naših kupcev!
• Spoznajmo pomen postopkov in procesov: naj bo poslovanje z nami čim bolj enostavno in za stranko razumljivo
• Ali moramo res delati za vsako stranko?
• 7 najpogostejših napak prodajnikov v odnosu do strank in kako jih popravimo
• 10 ključnih točk za izboljšanje našega odnosa s strankami

3. Postanite dobri prodajalci in uporabljajte učinkovite prodajne tehnike
• Najprej osebnost, šele potem veščine in tehnike – osebnost prodajnika tvori 80% prodajnega uspeha!
• Spoznajmo 10 ključnih elementov osebnosti uspešnega prodajnika!(Star Salespeople).
• Ali kupce še vedno prepričujete in jim predpisujete rešitve? Spoznajmo način prodaje, ki danes resnično deluje!
• Temeljne in zahtevnejše veščine in tehnike prodaje: spoznajmo 10 ključnih tehnik, ki nas pripeljejo do prodaje!
• 7 najpogostejših napak, ki jih prodajniki ne bi smeli nikoli storiti!
• Pozitivni psihološki sprožilci v prodaji - spoznajte njihovo moč in jih uporabite!

4. Prodajni sestanek, prodajna predstavitev, obravnavanje ugovorov in zaključevanje posla
- Prodajni sestanek kot priložnost, da nas stranka dojame kot strokovnjaka, kar jo bo prepričalo, da bo za reševanje svojih potreb in težav izbrala prav naše podjetje in naše rešitve!
- Kako se ustrezno pripraviti na prodajni sestanek? Ali res poznate: podjetje: produkte, prednosti, trge, dosežke, poslovne rezultate,…; osebe, s katerimi se boste srečali in njihove vloge. Kdo odloča o poslu?; težave, s katerimi se srečujejo. Danes se kupujejo rešitve!
- Opremljenost, pristop in usposobljenost prodajalcev je odločilna za uspeh prodajnega sestanka
- Najprej moramo ustvariti zaupanje in pripravljenost za sodelovanje, šele kasneje lahko govorimo o naših rešitvah!
- Postavitev diagnoze kupčevega problema
- Izvedba učinkovite prodajne predstavitve – predstavite svoje rešitve skozi oči uporabnika!
- Spoznajmo ključna pravila dobre prodajne predstavitve
- Zaključek sestanka: povzetek bistva in opredelitev, kaj je naslednji korak!
- Kaj po sestanku? (Follow-up aktivnosti)
- Najpogostejše napake pri izvedbi prodajnega sestanka in prodajne predstavitve, ki lahko izjalovijo dober posel
- ZAKLJUČEVANJE POSLA: gre za kritično fazo in končni cilj prodajnega procesa. Težavnost zaključevanja posla je odvisna od tega ali smo prejšnje faze prodajnega procesa pravilno izpeljali, pa tudi od spretnosti in odločnosti prodajnika.

Način dela: Interaktivno predavanje na katerem bodo udeleženci sodelovali z vajami na primerih svojih podjetij.

Komu je delavnica namenjena? Komercialistom in drugim prodajnikom, direktorjem podjetij, vodjem ostalih poslovnih funkcij (razvoja, proizvodnje, trženja, prodaje,…), ostalim zaposlenim po presoji.

Trajanje: 6 šolskih ur

Izvajalka celovite šole trženja


mateja milost2

Mateja Milost, direktorica podjetja Fimago d.o.o. in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, že 22 let deluje na področju izvoznega svetovanja in postavitve marketinških strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 200 domačim in tujim podjetjem pri izboljševanju tržnega položaja in prodoru na tuje trge. Kot svetovalka za trženje sodeluje v številnih mednarodnih in čezmejnih projektih in je avtorica preko štiridesetih tržnih raziskav in študij za potrebe podjetji. Prav tako deluje kot nosilka izobraževalnih delavnic s področja trženja in internacionalizacije, med njenimi naročniki so domača in tuja podjetja, banke, ter zbornice in sektorska združenja. Tako na fakulteti, kot tudi med podjetji, dosega najvišje evalvacijske ocene.


Kotizacija za delavnico:
• Člani zbornice: 75,00 EUR + DDV na podjetje (do trije udeleženci). Udeležba za vsakega nadaljnjega udeleženca iz istega podjetja znaša 20 eur.
• Nečlani zbornice: 100,00 EUR + DDV na podjetje (do trije udeleženci). Udeležba za vsakega nadaljnjega udeleženca iz istega podjetja znaša 25 eur.
Celovita šola trženja bo izvedena ob pogoju, da se v program vključi vsaj 8 podjetij!

Prijave do 16.11.2017 oz. do zasedbe mest:
- s spletno prijavnico
- po elektronski pošti: #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM# (navedite podatke podjetja in udeležence)

Celovito šolo trženja organiziramo v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica.