Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Obračun potnih nalogov, dnevnic in bonitet

Termin: 31.05.2018 09:30:00, OOZ Nova Gorica

Četrtek, 31. maj 2018 od 9.30 do 14.30, OOZ Nova Gorica

Inšpektorji zelo pogosto najprej preverjajo upravičenost izplačil na podlagi potnih nalogov, pa tudi bonitete radi vzamejo pod drobnogled. Kaj hitro se zgodi, da imate kar nekaj davčno nepriznanih odhodkov, prejemke pa prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja, sledi seveda doplačilo dohodnine, običajno tudi zamudne obresti, predlog sodniku za prekrške, morda celo kazenska ovadba zaradi poneverbe poslovnih listin.

Program:

I. Obračun potnih nalogov, dnevnic in bonitet in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

• Poročanje o potnih stroških in drugih povračilih v zvezi s službenimi potmi – praktični primeri
• Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov, katere so priloge k potnemu nalogu, problematika dokazovanja opravljanja službene poti,
• Ali je vinjeta davčno upravičen strošek da ali ne
• Priporočila pri sestavi potnih nalogov
• Obračun in izplačila potnih stroškov (višina dnevnic za službene poti v Sloveniji in v tujini)
• Potni nalogi in bonitete
• Uporaba službenega vozila v privatne namene in druge bonitete po Zakonu o dohodnini
• Kaj je boniteta in kako se obdavči, novosti pri bonitetah
• Ali so bonitete davčno priznani odhodki
• Kaj se ne šteje za boniteto
• Posebnosti pri uporabi osebnega vozila za privatne namene
• Kako izračunamo boniteto pri brezplačni nastanitvi delavca
• Posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne
• Kako je s popusti pri prodaji blaga in storitev
• Izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana in bonitete,
• Zavarovalne premije in podobna plačila,
• Darila, ki jih zagotovi delodajalec, in pravica delavcev do nakupa delnic.
• Razlike med dnevnico, prehrano na delu, terenskim dodatkom in dodatkom za ločeno življenje
• Druge bonitete: najemnine, življenjska / nezgodna zavarovanja, popusti, nastanitve, izobraževanja, itd.
• Davčna praksa in predstavitev na praktičnih primerih
• Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (DAVČNA UREDBA) – za koga velja in kaj določa
• Poračun povračila stroškov prehrane.
• Terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne nagrade in drugo
• Povračila stroškov nad višino po uredbi v povezavi z novim ZPIZ-2
• Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
• Zadnje spremembe (znižane višine dnevnic, nova časovna opredelitev pravice do dnevnic, nižja kilometrina)
• M obrazci

II. Darila in druga izplačila

• Božičnica in trinajsta plača - kako je z obdavčitvijo,
• Udeležba delavcev pri dobičku,
• Spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve,
• Kako je z izplačilom dodatnega regresa za prehrano zaposlenim,
• Darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem… (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
• Pojasnila FURS-a

III. Dopust in regres za letni dopust

• Kdaj pridobi delavec pravico do letnega dopusta in kako ga izračunamo?
• Izraba dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja in pri novo zaposlenih delavcih
• Kdaj lahko delodajalec delavcu prepove izrabo dopusta? Pravica do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust
• Kdaj delavec zahteva odškodnino za neizrabljen del LD? Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo?
• Ali se lahko zaposleni odpove koriščenju dopusta? Ali mora podjetje/zavod zaposlene obvestiti o številu dni dopusta v tekočem letu?
• Pravica do regresa – Komu pripada regres?
• Izplačilo regresa – Kdaj mora biti regres izplačan?
• Višina regresa
• Obdavčitev regresa – Kako je regres obdavčen?

IV. Blagajniško poslovanje in davčne blagajne

V. Odgovori na vprašanja udeležencev


Trajanje: od 9.30 do 14.30 (z enim 30 minutnim odmorom)

Predavateljica: Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ. Je svetovalka, avtorica več priročnikov s področja financ in računovodstva ter aktivno sodeluje na kongresih kot predavateljica.

Kotizacija (z DDV):
• 40,00 € član OOZ Nova Gorica
• 50,00 € člani drugih OOZ
• 80,00 € drugi udeleženci
Sekcija trgovcev OOZ Nova Gorica sofinancira 20,00 €/član.

Prijave do 28. 5. 2018 s spletno prijavnico ali po e-pošti: #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM# (navedite podatke podjetja in udeležence)

Seminar organiziramo v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica.