Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

ODPADKI – letno poročanje in NOVOSTI za embalažo

Termin: 22.03.2018 09:00:00, OOZ Nova Gorica

Bliža se čas oddaje Letnega poročila o odpadkih - tega morajo oddati vsi izvirni povzročitelji odpadkov najkasneje do 31.3.2018!

Ali ste vedeli, da morate do 31.3.2018 oddati letno poročilo o odpadkih za preteklo leto če:
 • je v preteklem koledarskem letu pri opravljanju vaše dejavnosti nastalo 5 kg nevarnih odpadkov ali 10 ton ostalih odpadkov
 • so pri opravljanju vase dejavnosti nastala odpadna olja ne glede na letno kolicino
 • če zaposlujete vsaj 10 oseb
Ali poznate novosti in poglavitne zahteve v zvezi s spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo?

Zaradi sprememb, predvsem pa novosti, se pojavljajo številka vprašanja s tega področja, zato vas vabimo na seminar, na katerem bodo prikazani tudi praktični primeri.

Izvajalka: mag. Katarina Železnik Logar, svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen, revizij, okoljskega monitoringa…

Iz vsebine:
 • zahteve za povzročitelje posameznih vrst odpadkov: evidence s primeri tabel ter priprava dokumentacije; zbiranje, ločevanje, shranjevanje, označevanje odpadkov; poročanje, pooblaščanje zbiralcev oz. predelovalcev
 • nevarni odpadki
 • letno poročilo s primeri
 • novosti in bistvene zahteve spremenjene Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: kdo je embaler, pridobitelj/proizvajalec embaliranega blaga oz. servisne embalaže; zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, registracija in vpis v evidenco; primarna oz. sekundarna, kaj so vrečke in kaj ne (odločitveno drevo)
 • Vprašanja in odgovori.

Trajanje: 3 ure z enim krajšim odmorom

Kotizacija (z DDV):
 • 20,00 € član OOZ Nova Gorica
 • 30,00 € člani drugih OOZ
 • 50,00 € drugi udeleženci

Sekcija trgovcev OOZ Nova Gorica sofinancira 20,00 €/člana sekcije.

Prijave do 19.3.2018 s spletno prijavnico ali po e-pošti: #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM# (navedite podatke podjetja in udeležence)

Seminar organiziramo v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica.