Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Pedagoško-andragoški seminar za mentorje - BREZPLAČNO!

Termin: 21.01.2019 13:30:00, ŠC Nova Gorica

Vabimo vas na usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem izobraževanju (PRI).
Usposabljanje bo potekalo po javnoveljavnem programu.

Usposabljanje je brezplačno in bo potekalo v obliki delavnic, tri dni v popoldanskem času.

Kraj izvedbe: ŠC Nova Gorica – stavba Srednje ekonomska in trgovske šole, Erjavčeva ulica 8.

Termini usposabljanja:
  • 21. 1. 2019 (ponedeljek), od 13.30 do 20.00 ure
  • 23. 1. 2019 (sreda), od 13.30 do 20.00 ure
  • 28. 1. 2018 (ponedeljek), od 13.30 do 20.00 ure

Gradivo prejmejo udeleženci na prvem srečanju, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizke.

Rok prijave: do 14. 1. 2019.

Kontakt : Dorica Rijavec, tel. +386 5 620 56 09, #EM#646e706a6764287561636b7d696e4e7c737f753d677c#EM#

Kandidat, ki bo uspešno opravil usposabljanje po postopku, ki je določen s tem programom pridobi naziv Mentor PUD (za dijake) oziroma Mentor PRI (za študente) in potrdilo o pridobljeni usposobljenosti.