Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Pedagoško-andragoški seminar za mentorje dijakom in študentom na praksi - tudi za vajence

Termin: 29.05.2018 13:00:00, ŠC Nova Gorica

Šolski center Nova Gorica vabi na usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem izobraževanju (PRI). Pedagoško-andragoški seminar morajo imeti tudi tisti delodajalci oz. pri njih zaposleni delavec, ki bodo usposabljali dijake preko vajeniškega sistema.

Usposabljanje (PAUM) bo potekalo po javnoveljavnem programu za usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu, objavljenem na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnic, tri dni v popoldanskem terminu.

Kraj izvedbe: V prostorih ŠC Nova Gorica – stavba MIC-a, Cankarjeva 8a.

Termini usposabljanja:
  • 29. 5. 2018 (torek), od 13.00 do 19.45 ure,
  • 31. 5. 2017 (četrtek), od 13.00 do 19.40 ure,
  • 5. 6. 2017 (torek), od 13.00 do 18.25 ure.
Gradivo prejmejo udeleženci na prvem srečanju, poskrbljeno pa bo tudi za prigrizke.

Kandidat, ki bo uspešno opravil usposabljanje po postopku, ki je določen s tem programom pridobi naziv Mentor praktičnega usposabljanja z delom (krajša oznaka naziva: Mentor PUD) oziroma Mentor praktičnega izobraževanja (krajša oznaka naziva: Mentor PRI) in potrdilo o pridobljeni usposobljenosti.

Kontakt: Dorica Rijavec, Tel.: +386 5 620 56 09, #EM#646e706a6764287561636b7d696e4e7c737f753d677c#EM#

Rok prijave: do 18. 5. 2018.

Lahko pa na OOZ Nova Gorica pošljete tudi prijavnico in izjavo delodajalca:
PRIJAVNICA na izobrażevanje.docx
IZJAVA delodajalca o izpolnjevanju pogojev.docx