Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Postanite dobri prodajalci in uporabljajte učinkovite prodajne tehnike

Termin: 21.11.2017 14:00:00, OOZ Nova Gorica
Celovita šola trženja« je sistematično oblikovan sklop 7 delavnic, ki zajema ključna znanja s področja marketinga, prodaje in komuniciranja, s poudarkom na uporabi praktičnih tehnik in orodij, s katerimi bomo znatno povečali svoj uspeh na trgu, povečali število vaših kupcev in prodali več. Naučili se bomo obvladovati prodajni proces, razvijati in ohranjati odnose s strankami ter z njimi komunicirati na način, da jih bomo navdušili in konkurenca ne bo več naša nočna mora. Celovita šola trženja je namenjena direktorjem podjetij, vodjem prodaje, komercialistom in drugim delavcem v prodaji ter drugim zaposlenim, ki imajo občasne stike s kupci (tajništvo, računovodstvo, logistika in drugim po presoji, …).

Vsebina 3. delavnice:


• Vloga in način dela prodajnikov se je v zadnjih letih močno spremenil. Ali so se vaši prodajniki že prilagodili na spremembe?
• Dober prodajnik danes deluje kot terapevt in ne kot zdravnik: ali kupce še vedno prepričujete in jim predpisujete rešitve? Spoznajmo osnove:
   - razumevanje vloge prodajalca in vloge kupca
   - v različnih fazah nakupnega procesa kupec potrebuje različen pristop in prilagojeno komunikacijo. Nakup je le zadnja faza, do katere kupec pride, če smo vse faze pred tem učinkovito izvedli!
   - v kateri fazi nakupnega procesa se nahaja kupec in kako ga premakniti naprej proti nakupu
   - dobra priprava in pridobivanje informacij o kupcu so ključni dejavniki za uspeh prodaje.
   - postavljanje pravih vprašanj v različnih fazah nakupnega procesa
   - osebni pristop in graditev zaupanja kot temelja dolgoročnega sodelovanja
• Motivacija in usposobljenost prodajnega osebja kot ključni element za prodajni uspeh
• Naučimo se 7 ključnih lastnosti uspešnih prodajnikov (Star Salespeople)
- etičnost,
- usmerjenost h kupcu,
- prevzemanje odgovornosti,
- vzdrževanje odnosa s kupci tudi po opravljenem poslu,
- vedno naredijo »domačo nalogo«,
- načrtujejo dolgoročno in kratkoročno
- so organizirani
• Priznanje napake, reševanje reklamacij in drugi pozitivni psihološki sprožilci
• Temeljne ali zahtevnejše veščine in tehnike prodaje
• Hladno klicanje (cold calling): nevarnosti in kako se jim izogniti?
• Ali so vaši prodajniki generatorji nenehnih izboljšav vaše ponudbe? Ali zaznave s trga redno prenašajo v podjetje, vi pa to izkoristite za izboljšave in ste zato boljši od konkurence?
• Lastnosti uspešnih vodij prodaje, jih poznate?
• Katere so največje težave in izzivi vodij prodaje: kako postaviti urejen prodajni proces, mu slediti in zagotoviti, da bo temu sledila vsa prodajna ekipa.

Trajanje delavnice: 4 šolske ure

Izvajalka celovite šole trženja


mateja milost2

Mateja Milost, direktorica podjetja Fimago d.o.o. in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, že 22 let deluje na področju izvoznega svetovanja in postavitve marketinških strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 200 domačim in tujim podjetjem pri izboljševanju tržnega položaja in prodoru na tuje trge. Kot svetovalka za trženje sodeluje v številnih mednarodnih in čezmejnih projektih in je avtorica preko štiridesetih tržnih raziskav in študij za potrebe podjetji. Prav tako deluje kot nosilka izobraževalnih delavnic s področja trženja in internacionalizacije, med njenimi naročniki so domača in tuja podjetja, banke, ter zbornice in sektorska združenja. Tako na fakulteti, kot tudi med podjetji, dosega najvišje evalvacijske ocene.


Kotizacija za delavnico:
• Člani zbornice: 75,00 EUR + DDV na podjetje (do trije udeleženci). Udeležba za vsakega nadaljnjega udeleženca iz istega podjetja znaša 20 eur.
• Nečlani zbornice: 100,00 EUR + DDV na podjetje (do trije udeleženci). Udeležba za vsakega nadaljnjega udeleženca iz istega podjetja znaša 25 eur.
Celovita šola trženja bo izvedena ob pogoju, da se v program vključi vsaj 8 podjetij!

Prijave do 16.11.2017 oz. do zasedbe mest:
- s spletno prijavnico
- po elektronski pošti: #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM# (navedite podatke podjetja in udeležence)

Celovito šolo trženja organiziramo v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica.