Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Priprava na ECDL izpit

Termin: 22.04.2019 08:00:00, MIC Nova Gorica

8 srečanj v aprilu in maju na Medpodjetniškem izobraževalnem centru Nova Gorica


V aprilu in maju 2019 bodo na MIC Nova Gorica (projekt »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II«) izvedli tri usposabljanja priprave na izpit ECDL. Evropsko računalniško spričevalo (ECDL) je izkaz, da imetnik spričevala razume osnove informacijske tehnologije (IT) ter da zmore samostojno uporabljati osebni računalnik in splošne računalniške aplikacijske programe. ECDL je tudi dokaz o opravljenem preizkusu, ki je ocena znanja osnov IT, osnovnega poznavanja osebnega računalnika in dela s splošnimi računalniškimi programi. Osnovna kvalifikacija obsega sedem modulov.
Osnovni program je namenjen uporabnikom računalnika, ki želijo osvojiti poznavanje osnovnih konceptov informacijske tehnologije, kompetentno uporabo računalnika kot orodja za upravljanje z datotekami, urejanje besedil, elektronskih preglednic, podatkovnih baz, predstavitev ter komuniciranja znotraj storitev informacijskih mrež.

Osnovni program ECDL pokriva sedem modulov:
• Osnovni koncepti informacijske tehnologije
• Uporaba računalnika in upravljanje datotek
• Obdelava besedil
• Preglednice
• Podatkovne baze
• Elektronske predstavitve
• Informacija in komunikacija (Internet in elektronska pošta)

Ciljna skupina: zaposleni, stari 45 let ali več, z največ srednješolsko izobrazbo
Število mest je omejeno na največ 12 udeležencev!

Več informacij in prijava na: e-naslov #EM#6d6076666e64286c7d646b794c7e6d61773f617a#EM# ali telefon 05 620 56 95, oziroma #EM#646e706a6764287561636b7d696e4e7c737f753d677c#EM# ali telefon 05 620 56 09.