Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Računovodski in davčni obračun za leto 2018 s spremembami zakonodaje

Termin: 28.01.2019 10:00:00, OOZ Nova Gorica
Ponedeljek, 28. januar 2019 ob 10. uri, OOZ Nova Gorica

Strokovno praktičen seminar s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo zaključnega in davčnega obračuna. Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2019.

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oziroma letno poročila skladno z veljavno zakonodajo.

Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Vsebina:
I. ZGD-1 in SRS
• Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
• Poročanje AJPES
• Objava letnih poročil
• Spremembe SRS
II. Davčni obračun
• Davčna osnova
• Davčno priznani/nepriznani prihodki
• Davčno priznani/nepriznani odhodki
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
• Amortizacija
• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
• Poslovanje s povezanimi osebami
• Davčne olajšave
• Posebnosti pri normirancih
III. Davčne spremembe

Seminar je namenjen: direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih služb, vodjem računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Čas trajanja: 4 šolske ure in 15 minutni odmor

Izobraževanje bo vodila: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov. Vsebina seminarja:

Kotizacija (z DDV):
• 0,00 € član OOOZ Nova Gorica
• 24,00 € člani drugih OOZ
• 54,00 € ostali udeleženci

Prijave do 24. 1. .2019 oz. do zasedbe mest s spletno prijavnico ali po e-pošti: #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM# (navedite podatke podjetja in udeležence).

Izobraževanje organiziramo v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica.