Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje

Termin: 04.02.2020 10:00:00, OOZ Nova GoricaDavčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo. Strokovno praktičen seminar z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna, z novostmi od 1.1.2020 ter odgovori na vprašanja. Seminar bo v

Torek, 4. 2. 2020, od 10. do 13. ure na Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica

1. ZGD-1 in SRS

• Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
• Poročanje AJPES
• Objava letnih poročil
• Spremembe SRS

2. Davčni obračun

• Davčna osnova
• Davčno priznani/nepriznani prihodki
• Davčno priznani/nepriznani odhodki
• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
• Amortizacija
• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
• Poslovanje s povezanimi osebami
• Davčne olajšave
• Posebnosti pri normirancih

3. Davčne spremembe

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru OZS, Z več kot 25 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

Kotizacija (brez 22% DDV):
• 0,00 € za člane OOZ Nova Gorica
• 45,00 € + 22% DDV za ostale udeležence

Prijave: do 28.1.2020, s spletno prijavnico ali na e-pošto #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM# (tel. 05/330-66-10). Pisne odjave do 31.1.2020, sicer zaračunamo kotizacijo.