Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov s pisnim preizkusom

Termin: 25.09.2017 16:00:00, Obrtni dom v Novi Gorici

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor. 

Opis programa:
V proizvodnji ali prometu z živili lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili. Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako velja za študente, dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti, ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd. Presoja o načinu usposabljanja je prepuščena nosilcu. Lahko ga zagotavlja v obliki internega usposabljanja, organizacija programov usposabljanja, predvsem seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.

Program strokovnega izobraževanja (4 šolske ure)
Zakonodaja na področju higiene živil
Živila kot dejavnik tveganja, ki lahko ogrožajo zdravje potrošnika
Nalezljive bolezni - prenos in ukrepi za njihovo preprečevanje
HACCP sistem v praksi:
-Načela in prednosti
-Preventivni oziroma kontrolni ukrepi ter korektivni ukrepi
-Spremljajoči higienski programi, dobra higienska in proizvodna praksa
-Uporaba smernic dobre higienske prakse ali lastnega načrta na osnovi HACCP načel
Zagotavljanje sledljivosti živil v gostinskih in živilskih obratih  
Obveznosti prevoznika pri prevozu živil (registracija živilskega obrata, obvezna dokumentacija, čiščenje ...)
Zagotavljanje potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost (primeri označevanja, dopolnitev HACCP dokumentacije, obvladovanje alergenov)
Lastna pridelava živil v malih količinah v gostinskih obratih
Informacija o obveznosti označevanja hranilne vrednosti na predpakiranih živilih
Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji s strani Uprave za varno hrano in kako jih uspešno odpraviti
Vprašanja udeležencev

Kotizacija (z DDV): 
15,00 EUR za člane Sekcije gostincev in živilcev OOZ Nova Gorica in zaposlene, 
45,00 EUR za ostale udeležence. Kotizacija se plača ob prijavi.

Prijave: zbiramo preko spletnega obrazca.