Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov s pisnim preizkusom

Termin: 25.09.2017 16:00:00, Obrtni dom v Novi Gorici
Sekcija gostincev in živilcev OOZ Nova Gorica organizira usposabljanje.


Predaval bo mag. Andrej Ovca

Mag. Andrej Ovca je predavatelj na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, na oddelku za sanitarno inženirstvo in ima veliko izkušenj na področju higiene živil, vpeljavi HACCP načrtov v obrate, sodeloval je pri prenovi Smernic dobre higienske prakse za gostinstvo v letu 2010. Pripravil je smernice za obvladovanje alergenov in izvedel številna regijska izobraževanja na temo zagotavljanja potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost.

Opis programa:
V proizvodnji ali prometu z živili lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili. Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako velja za študente, dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti, ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd. Presoja o načinu usposabljanja je prepuščena nosilcu. Lahko ga zagotavlja v obliki internega usposabljanja, organizacija programov usposabljanja, predvsem seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.

Program strokovnega izobraževanja (4 šolske ure)
Zakonodaja na področju higiene živil
Živila kot dejavnik tveganja, ki lahko ogrožajo zdravje potrošnika
Nalezljive bolezni - prenos in ukrepi za njihovo preprečevanje
HACCP sistem v praksi:
-Načela in prednosti
-Preventivni oziroma kontrolni ukrepi ter korektivni ukrepi
-Spremljajoči higienski programi, dobra higienska in proizvodna praksa
-Uporaba smernic dobre higienske prakse ali lastnega načrta na osnovi HACCP načel
Zagotavljanje sledljivosti živil v gostinskih in živilskih obratih  
Obveznosti prevoznika pri prevozu živil (registracija živilskega obrata, obvezna dokumentacija, čiščenje ...)
Zagotavljanje potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost (primeri označevanja, dopolnitev HACCP dokumentacije, obvladovanje alergenov)
Lastna pridelava živil v malih količinah v gostinskih obratih
Informacija o obveznosti označevanja hranilne vrednosti na predpakiranih živilih
Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji s strani Uprave za varno hrano in kako jih uspešno odpraviti
Vprašanja udeležencev

Kotizacija (z DDV): 
15,00 EUR za člane Sekcije gostincev in živilcev OOZ Nova Gorica in zaposlene, 
45,00 EUR za ostale udeležence. Kotizacija se plača ob prijavi na TRR Nove KBM d.d. št. SI56 0475 0000 0338387, sklic 0509.

Prijave: zbiramo preko spletnega obrazca.