Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Varnost in zdravje na delovnem mestu - Brezplačna delavnica

Termin: 30.01.2020 11:00:00, ŠC Nova Gorica

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju. Delavnica bo

30. 1. 020, od 11. do 14. ure, v Šolskem centru Nova Gorica, Cankarjeva 8a, Nova Gorica (stavba MIC) predavalnica P06 (v pritličju desno).

Vsebina delavnice:
  • Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
  • Nezgode pri delu – Zakaj tvegamo? - razlogi za nastanek nezgod pri delu so na sistemski ravni, na ravni delodajalca in na ravni posameznega delavca - prepoznavanje koristi glede na vložek. Na ravni delavca do nezgod prihaja zaradi izvajanja - prijava poškodb pri delu mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
  • Odmor
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava. - ocenjevanje tveganj na delovnem mestu - zagotavljanje varnega delovnega okolja - dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD

PRIJAVA: Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.