Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Varnost pri delu in požarno varstvo

Termin: 01.10.2020 07:30:00, OOZ Nova Gorica

Delodajalci morajo na podlagi 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, zagotoviti usposabljanje delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu v njihovem okolju. To velja za vse delavce, ne glede na obliko pogodbe o zaposlitvi (določen čas, študentsko delo, posredovani delavci, delo po podjemu,...).


Prvi razpisani termin je četrtek, 1. oktober 2020 s pričetkom ob 7.30 v sejni sobi OOZ Nova Gorica.

Sicer pa prijave zbiramo kontinuirano in usposabljanje izvedemo, ko je prijavljenih več kandidatov.

Cena na udeleženca brez DDV na skupinskem seminarju:
• 17,00 € člani OOZ Nova Gorica in pri njih zaposleni
• 25,50 € ostali udeleženci

Za usposabljanje na delovnem mestu mora naročnik imeti pripravljen program usposabljanja za področje VPD in P
Dodatne informacije: tel. 05/330-66-10.

Prijave: s spletno prijavnico.