Prijava na dogodek

V spodnja polja vnesite podatke. * so obvezna.

Podatki o plačniku
Podatki o udeležencih
+Dodaj udeležencaprint

Varnost pri delu in požarno varstvo

Termin: 11.10.2017 08:00:00, OOZ Nova Gorica

Delodajalci morajo na podlagi 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, zagotoviti usposabljanje delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu v njihovem okolju. To velja za vse delavce, ne glede na obliko pogodbe o zaposlitvi (določen čas, študentsko delo, posredovani delavci, delo po podjemu,...).


Prvi razpisani termin je sreda, 11. oktober 2017, ob 8. uri v prostorih OOZ Nova Gorica.
Sicer pa prijave zbiramo kontinuirano in usposabljanje izvedemo, ko je prijavljenih več kandidatov.

Cena na udeleženca brez DDV na skupinskem seminarju:
• 17,00 € člani OOZ Nova Gorica in pri njih zaposleni
• 25,50 € ostali udeleženci

Za usposabljanje na delovnem mestu mora naročnik imeti pripravljen program usposabljanja za področje VPD in PV. Dodatne informacije: Aljana Skok, tel. 05/330-66-11 ali #EM#616d68626a6428746366614b63777d216378#EM#  

Prijave: s spletno prijavnico.

Preverite, če vaša sekcija usposabljanje sofinancira (Matejka Madon, tel. 05/330-66-00).