print

Brezplačen pravni posvet

Člani OOZ Nova Gorica imate možnost brezplačnega svetovanja s področja gospodarskega, izvršilnega, delovnega, davčnega in inšpekcijskega področja.

Svetovanje, ki obsega prvi pravni posvet, vam nudi priznana odvetniška družba Matelič in Matelič, o.p., d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, pokličete jih lahko na 05/90 33 007 ali jim pišete na #EM#6d687669652b6b667c6c66626f4d636e64747e7a773b657e#EM#.

Za brezplačen prvi posvet so vam na voljo pri naslednjih pravnih področjih:

Gospodarsko in statusno pravo
- statusno pravo in postopki ustanovitev in sprememb družb,
- sodelovanje pri pogajanjih,
- skrbni pregledi družb in njihovega poslovanja,
- priprava gospodarskih pogodb,
- gospodarski spori,
- davčno pravo,
- postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
- svetovanje pri zaščiti intelektualne lastnine,
- arbitražno pravo.

Civilno pravo
- obligacijsko pravo,
- stvarno pravo (nepremičnine, posestni spori),
- dedno pravo,
- družinsko pravo,
- sestava pogodb civilnega prava (nepremičnine, premičnine, …).

Izvršilno pravo
- izterjava terjatev in izvršilni postopki

Delovno pravo
- svetovanje pri sklepanjih in prenehanjih delovnih razmerij,
- disciplinski postopki,
- delovni spori.

Upravno pravo
- vloge v upravnih postopkih,
- zastopanje pred upravnimi organi,
- upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem.

Inšpekcijski postopki
- vloge in zastopanje pred inšpekcijskimi organi.