print

Brezplačen pravni posvet


NOVOST ZA NAŠE ČLANE – BREZPLAČEN PRAVNI POSVET –
VSAKO SREDO MED 8.00 IN 9.00 NA ZBORNICI

 

S 1.1.2020 uvajamo BREZPLAČNI PRAVNI NASVET za naše člane NA ZBORNICI – OBRTNI DOM – Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica.

Izkoristite možnost brezplačnega svetovanja s področja gospodarskega, izvršilnega, delovnega, davčnega in inšpekcijskega področja.

Za brezplačen prvi posvet so vam na voljo pri naslednjih pravnih področjih:

Gospodarsko in statusno pravo

- statusno pravo in postopki ustanovitev in sprememb družb,

- sodelovanje pri pogajanjih,
- skrbni pregledi družb in njihovega poslovanja,
- priprava gospodarskih pogodb,
- gospodarski spori,
- davčno pravo,
- postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
- svetovanje pri zaščiti intelektualne lastnine,
- arbitražno pravo.

Civilno pravo
- obligacijsko pravo,
- stvarno pravo (nepremičnine, posestni spori),
- dedno pravo,
- družinsko pravo,
- sestava pogodb civilnega prava (nepremičnine, premičnine, …).

Izvršilno pravo
- izterjava terjatev in izvršilni postopki

Delovno pravo
- svetovanje pri sklepanjih in prenehanjih delovnih razmerij,
- disciplinski postopki,
- delovni spori.

Upravno pravo

- vloge v upravnih postopkih,

- zastopanje pred upravnimi organi,

- upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem.

Inšpekcijski postopki

- vloge in zastopanje pred inšpekcijskimi organi.

Svetovanje in zastopanje v postopkih javnega naročanja.

Zaradi lažje organizacije pri zagotavljanju storitve je zaželeno, da vaš obisk predhodno najavite preko e-pošte #EM#6d6076666e6e672965686e64624d6175633f617a#EM#. Za dodatne informacije smo vam na razpolago tudi na telefonski številki 05 330 66 00 (OOZ Nova Gorica) ali 05 330 09 60 (Odvetniška pisarna Polanc).


  Odvetniška pisarna Polanc - m.Predstavitev