print

Mednarodni prevoz odpadkov - Italija

Registracija mednarodnih prevoznikov odpadkov v Italiji

Slovenski prevozniki, ki prevažate odpadke v, iz ali preko Italije morate biti vpisani v register prevoznikov odpadnih materialov v Italiji.

Od 25.12.2010 v Italiji velja nov pravilnik o prevozih odpadnih materialov, ki med drugim zahteva tudi obvezen vpis v njihov register prevoznikov odpadnih materialov. Pravilnik velja za vse, ki opravljajo mednarodni prevoz odpadnih snovi v Italiji - tudi za mednarodni prevoz teh snovi. Edo od dokazil je tudi potrdilo o registraciji prevoznika odpadkov v matični državi.

V začetku leta 2012 bila v Italiji sprejeta dopolnitev odredbe za mednarodni prevoz odpadkov. Ta določa, da morajo tuji prevozniki odpadkov imeti v Italiji poslovni naslov, običajno je to poslovni subjekt, ki je italijanski davčni zavezanec in ima sedež ali podružnico v pokrajini, kjer je pristojni urad za oddajo vlog za prevoz odpadkov (za urad v Trstu, mora biti sedež predstavnika v Furlaniji Julijski krajini).

Na OOZ Nova Gorica vam lahko uredimo postopek registracije mednarodnega prevoza odpadkov v Italiji (obrazci, potrebna dokazila, poslovni naslov).

Dodatne informacije:
Karmen Volk, #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM#, tel. +368 5 330 66 10 ali 031/371-622

Kabotažni prevozi odpadkov - v Italiji stroge kazni

Kabotaža odpadkov v Italiji je strogo prepovedana, tudi za tiste prevoznike, ki imate v Italiji urejen vpis v register mednarodnih prevoznikov odpadkov. Torej, prevozi odpadkov naklad Itallija - razklad Italija, je prepovedan.

Italijanska okoljska zakonodaja za kršitelje določa kazni v obliki zasega vozila in zapornih kazni.

Iz Zakonodajnega odloka D.Lgs 152/06

Člen 256
Dejavnost upravljanja z odpadki
1. (…) Kdorkoli opravlja dejavnost zbiranja, prevoza, predelave, odstanjavanja, trgovanja ali posredovanja odpadkov brez predvidenega dovoljenja, vpisa ali sporočil, ki so predvideni v členih 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 in 216, je kaznovan:
a) z zaporno kaznijo od treh mesecev do enega leta ali z globo od dvatisoč šesto do šentindvajset tisoč evrov, če gre za nenevarne odpadke;
b) z zaporno kaznijo od šestih mesecev do dveh let in plačilom globe od dvatisoč šesto do šestindvajset tisoč evrov, če gre za nevarne odpadke.

Člen 259
Nezakoniti promet z odpadki
2. Obsodbi, izrečeni na podlagi člena 444 Zakonika o Kazenskem postopku za kazenska dejanja, ki so povezana z nezakonitim prometom z odpadki kot v 1. odstavku ali nezakoniti prevoz, kot je določeno v členu 256 in v 4. odstavku 258. člena, obvezno sledi zaseg vozila, s katerim se je opravljal prevoz.