print

Opravljanje storitev v Italiji

Vse več slovenskih podjetij se odloča za opravljanje storitev v drugih državah članicah EU, iz našega območja predvsem v Italiji, saj je Sloveniji z vstopom v EU zagotovljen tudi prost pretok delavcev in storitev, poleg prostega pretoka blaga, kapitala in oseb.

Predvsem se je treba zavedati, da se zakonodaja od ene do druge države razlikuje, zato se mora podjetje, ki želi opravljati storitve na takem trgu, še posebej pozanimati kakšne so njegove obveznosti glede dokumentacije, ali je posamezna dejavnost zaščitena oz. regulirana, kakšne so obveznosti če storitve opravljate z zaposlenimi delavci, kaj je potrebno urediti, če so zaposleni državljani tretjih držav, kakšne so obveznosti glede delovnega časa, počitkov, urne postavka, varnosti in zdravja pri delu, uporabljenih strojev in druge opreme, razlike pri izvajanju storitev za nezavezance za davek oz. končne potrošnike, haccp,..., skratka prost pretok storitev ni tako enostaven, kot bi to pričakovali.

Za člane OOZ Nova Gorica je osnovno svetovanje in prav tako prvo svetovanje pri poslovnem partnerju v Italiji, brezplačno, ostalim pa storitve zaračunamo po ceniku OOZ Nova Gorica.

Dodatne informacije:
Karmen Volk, #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM#, tel. 05/330-66-10