print

Podjetniške novice

Podjetniške novice so mesečno glasilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, po številu članov pete največje območne zbornice v okviru slovenskega obrtno zborničnega sistema. Glasilo spada med informativne publikacije in ga brezplačno prejemajo vsi člani OOZ Nova Gorica, pa tudi nekatere ustanove in druga zainteresirana javnost. Izide do 15. dne v mesecu.

Podjetniške novice - AVGUST 2019

Podjetniške novice - JULIJ 2019

Podjetniške novice - JUNIJ 2019