print

Oglaševanje

Podjetniške novice so mesečno glasilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, po številu članov peta največje območne zbornice v okviru slovenskega obrtno zborničnega sistema. Glasilo spada med informativne publikacije in ga brezplačno prejemajo vsi člani OOZ Nova Gorica in druge ustanove in zainteresirana javnost. Izide do 15. v mesecu.

NAKLADA: 1000 izvodov

KORISTI OD OGLAŠEVANJA v Podjetniških novicah:
- Podjetniške novice zanesljivo pridejo do svojih bralcev, ki so že ali lahko postanejo tudi vaše potencialne stranke
- Podjetniške novice ponujajo zanimive vsebine, ki so namenjene ravno obrtnikom, zanimive pa tudi za ustanove, ki poslujejo z njimi in z malim gospodarstvom nasploh.
- Naši bralci se na vaš oglas v Podjetniških novicah spomnijo tudi kasneje, ko potrebujejo vaš izdelek ali storitev
- Oglaševalcem svetujemo, kako naj v Podjetniških novicah najbolje predstavijo svoje izdelke in storitve, da dosežejo pri bralcih ustrezen učinek
- Potencialnim oglaševalcem po ugodni ceni zunanji strokovnjaki zbornice izdelajo oglas ali napišejo promocijsko besedilo

SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA:

- Oglasi niso predvideni na naslovnici. Potrebna je dostava oglasnega gradiva najkasneje do 25. v mesecu za številko, ki izide v naslednjem mesecu. Vložni materiali se obravnavajo po posebnem ceniku (glede na težo). Pravilno izpolnjena naročilnica je obvezna.
- V primeru letne pogodbe o oglaševanju dajemo 20 % popust.
- Za oblikovanje oglasa ali za pripravo tekstov oz prom. člankov zaračunamo dodatnih 15 % od cene zakupljenega oglasnega prostora.
- Za avansno plačilo nudimo 5 % popust.
- Vsebina objavljenih reklamnih oglasov ne sme biti v nasprotju z veljavnimi predpisi in ne sme biti nedostojna ali zavajajoča. Pri oglaševanju potrebe po delavcih, naročnik lahko objavlja le potrebe, ki se nanašajo na njegovo registrirano oz. priglašeno dejavnost, za katero ima dovoljenja, ki so predpisana za opravljanje posamezne dejavnosti (3. člen, Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno).


FORMATI DATOTEK ZA DOSTAVO OGLASOV:
  • PDF velike ločljivosti (PC), slike 300 dpi, fonti vključeni, CMYK barvni sistem,
  • TIF 300 dpi,
  • JPG (visoka kakovost) (PC), 300 dpi,
  • EPS (PC), fonti v krivuljah, CMYK barvni sistem

Kontakt: Matejka Madon
T: 05 330 66 00