print

Izobraževanje

OOZ Nova Gorica organizira:

Splošna izobraževanja za vse stroke:
  • prva pomoč,
  • varstvo pri delu,
  • tuji jeziki,
  • komunikacija,
  • psihologija prodaje,
  • trženje,
  • zdrav podjetnik,
  • davki idr.

Strokovna izobraževanja sekcij

Trenutno razpisana izobraževanja so objavljena v rubriki

DOGODKI IN IZOBRAŽEVANJA


Pobude in vprašanja pošljite na el naslov #EM#6b60706e616b28716765614b63777d216378#EM#.

Splošni pogoji:
Če v posameznem razpisu izobraževanja ni drugače določeno, veljajo naslednji splošni pogoji: Minimalno število udeležencev za izvedbo izobraževanja je 15. 
Prijave so pisne s prijavnico. Rok prijave je najkasneje 5 delovnih dni pred datumom izobraževanja. Odjave so pisne z navedbo podatkov izobraževanja in prijavljenega. 
Rok odjave je najkasneje 3 delovne dni pred datumom izobraževanja. Za prepozne odjave kotizacije na vračamo. 
Cena: Članska (ugodnejša) cena velja le za enega udeleženca poslovnega subjekta, ki je član OOZ Nova Gorica, ima poravnano članarino, je plačnik izobraževanja. OOZ Nova Gorica si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja, če do roka prijave ni prijavljeno minimalno število udeležencev.