print

Kadrovske storitve idr

Postopki zaposlitve, odpovedi, druge oblike dela, kadrovske evidence

Kontaktna oseba na OOZ Nova Gorica:
Karmen Volk


Nudimo tudi storitve

Varnost in zdravje pri delu
 • Priprava dokumentacije, brezplačni pregled obstoječe dokumentacije, opravljanje usposabljanj s preizkusom
Prevoz odpadkov v Italiji 
 • Registracija mednarodnega prevoza odpadkov v Italiji
Moja tajnica

Sestavljanje dopisov, pritožb, prošenj, vabila itd.  je namenjena obrtnikom in podjetnikom, ki nimajo svoje tajniške službe ali želijo znižati stroške pisarniških opravil:
 • kuvertiranje, drugo urejanje pošte
 • prepisovanje in urejanje zapisov
 • tiskanje vaših besedil, datotek (pošljite nam vaš dokument po e-pošti, mi ga izpišemo črno-belo in pošljemo po pošti na vaš naslov)
 • prepisovanje in urejanje besedil
 • fotokopiranje in razmnoževanje
 • skeniranje dokumentov
 • telefonsko dežurstvo v času dopustov in drugih odsotnosti
 • urejanje arhiva
 • plastificiranje (zaščita dokumentov pred vlago in poškodbami, ceniki ipd.)