print

Vezane knjige - ugodno za člane

Knjige so na zbornici na voljo za člane po ugodni ceni.

Cena:
za člane 4,00 EUR (3,28 EUR + 22% DDV),

cena za nečlane 5,49 EUR (4,50 + 22% DDV)


ŠPLOŠNA INFORMACIJA

Dne 29.12.2015 je Ministrstvo za finance objavilo in poslalo v javno obravnavo spremembo osnutka Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki se je pričel uporabljati s 31.01.2015
Kdo uporablja vezano knjigo računov : Vezano knjigo računov uporabljajo vsi davčni zavezanci, ki pri gotovinskem poslovanju izdajajo ročne račune oz. paragonske lističe, kot tudi tisti, ki ročne račune izdajajo samo občasno oz. izjemoma, kot je npr. ob odpovedi računalniškega sistema ali izpada električne energije. To pomeni da vezano knjigo računov morajo nabaviti tudi zavezanci, ki poslujejo gotovinsko in izdajajo račune s pomočjo računalniškega programa ali druge ustrezno podprte strojne opreme, torej registrske blagajne, ki ustreza zahtevam po 38.členu ZdavP-2 ter omogoča sledljivost računov in na tej opremi ni mogoče naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih,. Kot rečeno, ti zavezanci morajo napisati ročni račun, če bo blagajna v okvari ali bo prišlo do izpada električne energije.
Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje: Plačilo z gotovino je vsako plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo in ne predstavljajo neposrednega nakazila na transakcijski račun. Poleg tega je smatramo, da gre za gotovinsko plačilo tudi plačilo s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drug podoben način plačila, vendar se pri teh pojavi vprašanje smiselnosti glede izpisa računa iz vezane knjige računov, ker je plačilo vidno na transakcijskem računu, ki mu FURS sledi. Torej ali bo v tem primeru potrebno napisati račun iz vezane knjige ali se bo takšno plačilo štelo za negotovinsko plačilo, vas bomo obvestili naknadno, ko to vprašanje uskladimo.
Kako pri FURSu potrditi vezano kniigo računov : Prek sistema eDavki se bo vneslo serijsko številko vezane knjige računov, FURS bo prek elektronske pošte poslal odgovor, da je njegovo vezano knjigo računov potrdil. Vsak, ki se za opisano ne bo poslužil sistema eDavkov, bo obveznost opravil osebno na finančnem uradu.
Kako FURS vodi evidenco vezane knjige računov : Na finančni upravi vodijo elektronsko evidenco o izdanih knjigah računov po posameznem davčnem zavezancu in vsebuje davčno številko, naziv ali ime zavezanca, naslov, torej sedež zavezanca ali stalno oz. začasno prebivališče, serijsko številko vezane knjige računov, datum potrditve vezane knjige računov in davčno številko zavezanca, ki je prevzel vezano knjigo računov.
Čas hrambe : Podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov se hranijo deset let.