print

Računovodske storitve

Računovodski servis Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica v okviru računovodskih storitev nudi:

- dvostavno knjiženje in kontiranje v glavno knjigo in pomožne poslovne knjige;
- obračunavanje plač in drugih stroškov iz zaposlitve;
- vodenje registrov osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije;
- vsa zunanja in notranja poročanja;
- izdelava periodičnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov;
- seznanjanje stranke o novostih iz zakonodaje s predlaganimi rešitvami; 
- e-izvršbe preko portala e-sodstvo;

Ne odlašajte, čimprej nas kontaktirajte in vam pošljemo informativno ponudbo.