print

Telefon za prijavo kršitev in dela na črno

S 1. 1. 2017 je na OOZ Nova Gorica začel delovati telefon, na katerega lahko člani, v delovnem času zbornice, prijavljajo kršitve in delo na črno. 
Prijave bo zbornica posredovala naprej pristojnim službam, hkrati pa zagotovila vašo anonimnost. 

Pri podaji prijave na brezplačno tel. številko 080 10 70 boste morali navesti najmanj podatke o kršitelju (naziv podjetja); vrsto dejavnosti; datum in okviren čas opaženih kršitev; kraj, kjer ste opazili kršitve in kratek opis kršitev. 

Zbornica bo zagotovila vašo anonimnost. 

Opozarjamo pa vas, da je podajanje lažnih prijav kaznivo dejanje.
Telefon za prijavo kršitev in dela na črno