print

O zbornici

04.09.2012

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija. Vpisana je v register območnih obrtnih zbornic pri Obrtni zbornici Slovenije.

OOZ Nova Gorica, v zemljepisnem pogledu, deluje na območju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Renče - Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica.

V zbornico in hkrati Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v republiki Sloveniji.

Po številu članov je novogoriška območna obrtno-podjetniška zbornica peta največja v Sloveniji, saj združuje približno 1000 članov (število se stalno spreminja).

Delovanje zbornice in temeljne usmeritve so opredeljene v statutu, ki je temeljni akt, tekoče delovanje pa je opredeljeno z letnim programom dela.

Temeljne naloge zbornice

  • zastopa interese članov delodajalcev,
  • izdaja obrtna dovoljenja in vodi obrtni register,
  • aktivno sodeluje z združenji gospodarstva v občini in regiji, regijsko razvojno agencijo, tehnološkim parkom, z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi tujimi institucijami, zlasti iz zamejstva,
  • deluje z OZS in ostalimi 62 območnimi obrtnimi zbornicami v okviru celovitega oziroma enotnega zborničnega sistema,
  • skrbi za promocijo članov zbornice doma in na tujem,
  • organizira izobraževanja za potrebe članov po posameznih dejavnostih v sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnjaki,
  • nudi strokovno svetovanje in pomoč članom pri odpiranju obrti,
  • tekoče obvešča člane o novostih in spremembah zakonodaje, ki ureja obrt in podjetništvo,
  • izdaja zbornično glasilo Podjetniške novice,
  • opravlja druge naloge v interesu članov, ki so opredeljene v statutu zbornice in letnih programih dela.