print

Sekcije

31.07.2012

Strokovno delovanje članov zbornice je tako raznoliko, da se slej ko prej pojavi potreba po združevanju na strokovni ravni. V posamezno sekcijo se združujejo tisti člani zbornice, ki opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, z namenom izvajanja nalog s strokovnega področja posamezne sekcije. . V OOZ Nova Gorica je ustanovljenih 12 sekcij:

 • Sekcija gradbincev,
 • Sekcija za promet,
 • Sekcija lesnih strok,
 • Sekcija frizerjev ,
 • Sekcija avtoserviserjev,
 • Sekcija gostincev, 
 • Sekcija grafično-papirne dejavnosti,
 • Sekcija tekstilcev, pletilj in usnjarjev,
 • Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev,
 • Sekcija kozmetikov,
 • Sekcija elektro dejavnosti.
 • Sekcija trgovcev

Spletne strani sekcij