print

Vodstvo

31.07.2012

Predsednik zbornice

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica, vodi njeno delo ter izvršuje sklepe skupščine zbornice. Izvoli ga skupščina za dobo štirih let in je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen. Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora zbornice, zato je istočasno tudi mandatar za njegovo sestavo. Razen članstva v nadzornem odboru, je predsednik zbornice lahko član tudi drugih organov.

  zoran simcic
  Predsednik zbornice 
  Zoran Simčič

  e-pošta: #EM#7a6e70626a2b756e656a63684c7e67607c3f7c7660#EM#

   pisarna gk 
 Podpredsednik zbornice             
 Primož Černic
 
 e-pošta: #EM#70736b6e6b7f466678606b257f64#EM#


    Brezavscek Marko
  Podpredsednik zbornice 
  Marko Brezavšček

  e-pošta: #EM#6d6070686b4564756d736b7d7f6e6b643e627b#EM#

   
  Direktorica zbornice 
  Mag. Roberta Filipič

  e-pošta: #EM#726e6066767167296e6066627c646d4f7f6b613d677c#EM#