print

Vodstvo

11.05.2020

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica, vodi njeno delo ter izvršuje sklepe skupščine zbornice. Izvoli ga skupščina za dobo štirih let in je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen. Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora zbornice, zato je istočasno tudi mandatar za njegovo sestavo. Razen članstva v nadzornem odboru, je predsednik zbornice lahko član tudi drugih organov.

  zoran simcic
  Predsednik zbornice 
  Zoran Simčič

  e-pošta: #EM#7a6e70626a2b756e656a63684c7e67607c3f7c7660#EM#

   pisarna gk 
 Podpredsednik zbornice             
 Primož Černic
 
 e-pošta: #EM#70736b6e6b7f466678606b257f64#EM#


    Irena Silič Torkar
   Podpredsednica zbornice 
   Irena Silič Torkar

   e-pošta: #EM#73686e6a675a6f756d676b4b756c66607f3f717c79#EM#

   roberta filipic 
 Direktorica zbornice 
 mag. Roberta Fortuna

 e-pošta: #EM#726e6066767167296e66787f79636f4f7f6b613d677c#EM#