print

EURADRIA 2019

OOZ Nova Gorica v letu 2019 sodeluje v projektu Čezmejno partnerstvo in podpora za sodelovanje znotraj EU pri mobilnosti za države EGP in socialne partnerje – EURADRIA 2019 / Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners – EURADRIA 2019.
Vodilni partner projekta je Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Centralna direkcije za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine.
Skupna vrednost projekta, ki ga je Evropska komisija – Generalna direkcija za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje odobrila, znaša 431.421,41 evrov.
Uvodni sestanek projekta (kick-off meeeting) se je odvil 19.2.2019 v Trstu, na katerem smo zagnali projektne aktivnosti in določili tehnični in strateški operativni načrt projekta.
Partnerstvo je izredno reprezentativno, saj vključuje osrednje akterje na trgu dela z obeh območij, med katere štejemo združenja delodajalcev v Italiji in Sloveniji, sindikalna združenja, patronate, specializirane za čezmejna vprašanja ter zavode za zaposlovanje iz obeh držav.
Cilj projekta EURADRIA 2019 je zagotoviti nadaljnjo podporo mobilnosti na čezmejnem območju z nudenjem strokovne pomoči delavcem in podjetjem: zaposlovanje, davki, varnost pri delu, invalidnost, obdavčevanje, družinska nadomestila in bolezen.
V okviru projekta bomo na zbornici vzpostavili posebno info točko – one stop shop, ki bo pripomogla k izboljšanemu dostopu do dvojezičnih informacij (v italijanščini in slovenščini) in lažji uporabi vsebin preko video posnetkov in webinarjev.

Image 3 (003)    Image 4 (003)