print

Opis projekta

 Projekt LAS: MLADI PODJETNIKI

 Naziv projekta LAS: Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI)

 Glavni cilj operacije je povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva.

 Namen projekta LAS je razvijanje in spodbujanje razvoja veščin podjetnosti in podjetništva pri ciljni skupini mladih na podeželju in v urbanih središčih ter posledično dvig zaposlitvenih možnosti, povečanju števila podjetniških priložnosti ter zagon novih podjetij.

 

Začetek operacije: 01.09.2021

Zaključek izvajanja aktivnosti: 30.06.2023

Zaključek projekta: 31.08.2023

 

Sredstva ESSR: 54.077,25 EUR

Vrednost upravičenih stroškov: 67.596,65 EUR

Lastna sredstva: 20.446,33 EUR

Vrednost projekta z DDV: 74.523,58 EUR

 

Nosilec: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Partnerji:

PP1: Primorski tehnološki park d.o.o.

PP2: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Brda

PP4: Občina Miren-Kostanjevica

PP3: Društvo Mladi Renče-Vogrsko

PP5: Občina Renče-Vogrsko

 

Glavne aktivnosti projekta:

-          PROMOCIJSKO-MOTIVACIJSKI DOGODKI V POSAMEZNIH LOKALNIH SKUPNOSTIH

-          PODJETNIŠKI PROGRAMI

-          VZPOSTAVITEV INFO TOČK

 Plakat projekta: LAS - Mladi podjetniki

Več na spletnih straneh evropske kohezijske politike v Sloveniji in LAS V objemu sonca.