print

Nerazvrščeni člani

Člane OOZ Nova Gorica, ki po glavni dejavnosti ne spadajo v eno od sekcij, uvrščamo v posebno skupino - Nerazvrščeni člani. Takih poslovnih subjektov je okrog 200. V to skupino so začasno uvrščeni tudi člani neaktivnih sekcij, to pomeni, da v posameznem mandatnem obdobju niso izvolili organov sekcije in niso sprejeli programa dela. V mandatnem obdobju 2018 - 2022 med Nerazvščene člane šteje tudi kovinarje in plastičarje.

Da bi tudi ti člani bili deležni dodatnih izobraževanj, ogledov sejmov ipd. zbornica tudi tej skupini članov namenja kvoto letnih finančnih sredstev na katera lahko kandidirajo enkrat letno v višin do 50 €, in sicer za aktivnosti, ki so v posameznem letu izvedene oz. zaključene. Na sredstva se kandidira z vlogo (v priponki).

PRIPONE: VLOGA za sofinanciranje nerazvrscenih.doc

Med nerazvrščene člane spadajo člani naslednjih sekcij OZS

Sekcija čistilcev objektov
Sekcija dimnikarjev  
Sekcija za domačo in umetnostno obrt  
Sekcija fotografov  
Sekcija kovinarjev  
Sekcija optikov  
Sekcija plastičarjev  
Sekcija polagalcev talnih oblog  
Odbor obrtnih zadrug  
Odbor pogrebnih dejavnosti  
Sekcija vzdrževalcev tekstilij  
Sekcija zlatarjev in draguljarjev
 
Sekcija zlatarjev in draguljarjev  

in drugi nerazvrščeni člani

Spletni katalog - seznam članov

Dodatne informacije: Matejka Madon, tel. 05/330-66-00.