print

O sekciji

Sekcija frizerjev OOZ Nova Gorica je ena od sekcij z enovito dejavnostjo, saj ni podobnih ali sorodnih dejavnosti, temveč le ena – frizerstvo. Po številu članov spada med srednje velike sekcije, saj šteje okrog 70 članov.

Upravni odbor Sekcije frizerjev za mandatno obdobje 2018 - 2022 (izvoljen 13. 3. 2019 in sprememba januarja 2021 ):

  • Pavel Mužina, predsednik
  • Suzana Perko, podpredsednica
  • Martina Rusjan, članica
  • Biljana Babič Turel, članica
  • Matjaž Cej, član
  • Erik Doljak, član
  • Tina Madon, član