print

O sekciji

Pri OOZ Nova Gorica so se člani, ki opravljajo dejavnosti s področja gostinstva živilstva in turizma združili v skupno sekcijo. Skupaj jih je okrog 80. Med gostinci so podjetniki in samostojni podjetniki z dejavnostjo penzion, restavracija, gostilna, okrepčevalnica, kavarna ali slaščičarna. Med živilce pa uvrščamo tri glavne dejavnosti, in sicer pekarsko, slaščičarsko in mesno predelovalno dejavnost. V sekcijo so vključeni tudi člani, ki opravljajo turistične dejavnosti.

Upravni odbor Sekcije gostincev, živilcev in turizma za mandatno obdobje 2018 - 2022 (izvoljen 19.11.2018):


 Katalog članov sekcije