print

O sekciji

V Sekciji grafičnih dejavnosti so združeni poslovni subjekti, ki opravljajo kar raznolike dejavnosti s področja grafike - od tiskanja, oblikovanja, priprave za tisk, proizvodnje embalaže, papirnih izdelkov do knjigoveštva, fotokopiranje in proizvodnje izdelkov in embalaže iz papirja in kartona.

Upravni odbor Sekcije grafičnih dejavnosti za mandatno obdobje 2018 - 2022 (izvoljen 5.3.2019).

Člani sekcije grafikov pri OOZ NOVA GORICA