print

O sekciji

V sekcijo so združeni poslovni subjekti, ki opravljajo kozmetično dejavnost (nega obraza in telesa, depilacija, ličenje, manikiranje in pedikiranje), dejavnosti za izboljševanje telesnega počutja in sprostitev (savne, masaže, solariji), tetoviranje in piercing ter dejavnost fitnes centrov.

Upravni odbor Sekcije kozmetikov za mandatno obdobje 2018 - 2022 (izvoljen 23.10.2018):

ČLANI SEKCIJE KOZMETIKOV (spletni katalog članov)

CENIK 2015.pdf

OBJAVE V MEDIJIH

Spletna stran sekcije kozmetikov OZS (zakonodaja, normativi..)

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Februar 2016

1. Darilni boni

V zvezi iz prodajo darilnih bonov imamo v praksi več primerov, ki so odvisni od tega, ali je bon zgolj "vrednostni", ali pa je na njem že opredeljena konkretna storitev.
V nadaljevanju vam takole odgovarjam:
Če davčni zavezanec izda račun za darilni bon za določeno vrednost, pri tem pa ni znano, za nakup katerega blaga ali storitve bo darilni bon porabljen, se takšna transakcija obravnava kot menjava enega plačilnega sredstva za drugega. V takem primeru se račun (bolje: blagajniški prejemek)  za nakup t.i. večnamenskega bona ne šteje kot  račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev po DDV zakonodaji, prav tako pa takšno plačilo tudi ni prihodek, zato tak račun  ni predmet davčnega potrjevanja računov. Ko pa davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitve, plačano z večnamenskim bonom, mora za opravljeno dobavo izdati račun in ga davčno potrditi, od njega obračunati DDV (če je zavezanec za DDV) ter ga knjižiti med prihodke.
Kadar  se izda darilni bon, ki je namenjen nakupu določenega blaga ali storitve, pa je ob prejemu plačila za bon potrebno izdati račun in obračunati DDV, če ga opravi davčni zavezanec.  V tem primeru se šteje, da je kupec bona opravil plačilo pred opravljeno dobavo blaga ali storitve, zato  nastane obveznost obračuna DDV že  na dan prejema plačila..
Čisto pravilno je tudi ravnanje brez izdaje morebitnega (neobveznega avansnega računa za predplačilo), če  prodajalec takoj ob prodaji takšnega bona kupcu že izda račun, obdarjenec pa ga skupaj z bonom prinese s seboj, ko se ga bo odločil unovčiti.  V praksi so uveljavljeni tudi drugi sistemi izdaje bonov - npr. na njih je označena tudi  številka računa za nakup bona, ki v primeru pregleda imetnika bona poveže računom za dobavo blaga ali storitve oz. z nakupom bona.

2. Vprašanje glede injekcijskih igel

Pri izvajalcu dejavnosti higienske nege nastajajo tudi odpadki, ki so prišli v stik z krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami in so potencijalno infektivni iz vidika varstva okolja, zato se skladno z Uredbo o odpadkih uvrščajo pod klasifikacijsko številko 18 01 03 *. Odpadki pod klasifikacijsko številko 18 01 03 * so odpadki, ki iz vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju , zato jih morajo nosilci dejavnosti higienske nege posebej zbirati v namenskih posodah in oddati zbiralcu s klasifikacijsko številko ali pa direktno odstranjevalcu s to klasifikacijsko številko.
Seznam zbiralcev lahko najdete na spletni strani Agencije RS za okolje, v rubriki varstvo okolja, odpadki, podatki.
Link: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/

Spremljajte zadnje novice s področja zakonodaje: stran ozs