print

Sekcije

12.07.2012

V okviru Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica je ustanovljenih 12 sekcij, v katere se člani združujejo glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Namen sekcije je reševanje specifične problematike posamezne dejavnosti, predvsem pa skrb za strokovno izobraževanje v stroki. Posamezno sekcijo vodi predsednik sekcije s pomočjo članov Upravnega odbora sekcije.

Sekcije OOZ Nova Gorica so:

 • Sekcija za promet
 • Sekcija gradbincev
 • Sekcija gostincev in živilcev in turizma
 • Sekcija lesnih strok
 • Sekcija avtoserviserjev
 • Sekcija tekstilcev in usnjarjev
 • Sekcija frizerjev
 • Sekcija kozmetikov
 • Sekcija grafičarjev
 • Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Sekcija elektro dejavnosti
 • Sekcija trgovcev

Še vedno pa je del članov, ki opravljajo take dejavnosti, ki ne spadajo v nobeno od ustanovljenih sekcij OOZ Nova Gorica (gl. spodaj Sekcije OZS). V mandatnem obdobju 2018 - 2022 so med nerazvrščenimi tudi člani Sekcije kovinarjev in Sekcije plastičarjev.

Da bi tudi ti člani bili deležni dodatnih izobraževanj, ogledov sejmov ipd. se tudi tej skupini članov namenja kvoto letnih finančnih sredstev na katera lahko kandidirajo. Več o tem v rubriki nerazvrščeni člani.

Člani so v sekcije razporejeni po glavni dejavnosti.

SEKCIJE OZS - OOZ NOVA GORICA 2015.pdf

Spletni katalog članov OOZ Nova Gorica po sekcijah