ČLANSTVO - vaša nova poslovna priložnost!

ČLANSTVO se vam izplača, če vašemu poslu koristijo:
 • poznanstva in grajenje poslovne mreže
 • izobraževanja glede novosti v vaši branži (novi produkti, trendi ipd.)
 • razvoj poslovnih veščin s področja tujih jezikov, vodenja, podjetništva, financ 
 • javni razpisi kot eden izmed virov za financiranje
 • subvencionirana obrestna mera za kratkoročne kredite - 0% obresti!
 • promocijske aktivnosti zavoljo doseganja večje prodaje in prepoznavnosti, udeležba na sejmih in dogodkih, ki so posredno in neposredno povezani z interesi vaše obrti/dejavnosti
 • vse informacije na enem mestu, kjer so vam na voljo vsa, z vašim poslom povezana svetovanja z naslednjih področij: pravno svetovanje, finančna in davčna zakonodaja, računovodstvo, standardi, marketing, poslovanje s tujino itd.
 • ugodnosti, ki jih uživa samo poslovna mreža OZS, ki članom na letni ravni nudi najmanj 2.000 EUR prihranka (počitnice, potrošniški nakupi, zavarovanja, promocija, udeležba na dogodkih, nabava materialov, storitve idr.)
 • ekipa strokovnjakov, ki vas vodi in skrbi za vse aktivnosti, za katere sami nimate časa 

 

V kolikor vam nič od zgoraj naštetega ne koristi, potem se vam članstvo ne izplača. Že samo z enim DA, pa se vam članstvo še kako izplača, saj si zagotovite pokrito letno članarino in še veliko več kot to. Bistvo Obrtno-podjetniške zbornice namreč ni v dobičkonosnosti, temveč v združevanju vseh vas, da smo skupaj lahko močnejši, obenem pa vam nuditi večjo stabilnost in zaledje, na katerega lahko vedno računate. Članarina vas stane že OD 12,50 EUR / mesec, zato ne odlašajte in izpolnite spodnji obrazec o prostovoljnem članstvu ter tako postanite del naše velike skupnosti. Lahko nas tudi pokličete za več informacij na 05 330 66 11. Spodaj podajamo višine članarin, ki se razlikujejo glede na to, ali:

 1. član na podlagi pridobljenega certifikata osebno sam opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti - 12,50 evrov mesečno,
 2. je to fizična oseba, samostojni podjetnik ali gospodarska družba, v kateri je edini lastnik družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost - 26,05 evrov  mesečno
 3. so to člani, ki zaposlujejo od 1 do vključno 5 zaposlenih, 36,47 evrov mesečno,
 4. so to člani, ki zaposlujejo od 6 do vključno 10 zaposlenih, 41,68 evrov mesečno,
 5. so to člani, ki zaposlujejo od 11 do vključno 20 zaposlenih, 46,89 evrov mesečno,
 6. so to člani, ki zaposlujejo 21 in več zaposlenih, 52,01 evrov mesečno.

 

IZKORISTITE POPUST - Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.

Ugodnosti, ki znatno presegajo znesek članarine!

Članstvo v OZS prinaša popuste in ugodnosti, ki so zbrani v Mozaiku podjetnih.

Obrtniki in podjetniki smo skupaj namreč največji kupec v Sloveniji. Združeni v veliki podjetniški družini lahko dobimo količinski popust za izdelke in storitve.

Več kot 60 priznanih podjetij številnih branž nudijo našim članom izjemne ugodnosti. V primeru, da član pametno koristi vse popuste, lahko na letni ravni prihrani najmanj 2.000 evrov, saj lahko koristi ugodnosti pri nakupu repromateriala, energentov, telekomunikacijskih in zavarovalniških storitev, kupuje počitniške storitve in druge izdelke, ki niso nujno povezani z dejavnostjo.

Za primer, poglejte si spodnji izračun, ki predstavlja zgolj minimalno koriščenje ugodnosti, brez upoštevanja nakupov materialov, ki so specifični za vašo dejavnost.

*Okvirni izračun je opravljen za 1 osebo – za primer podjetnika, ki poleg ugodnosti, ki so vezane na poslovno dejavnost, koristi tudi druge vrste popustov (npr. potrošniški nakupi, počitnice ipd.). V primeru, da se poslužuje tudi nakupov, kot so npr. delovni materiali, avto servisi, oprema, posl. svetovanja, ali storitve, ki veljajo za več družinskih članov, se znesek prihranka znatno poveča. 

Primeri nakupov PRIHRANEK / leto 
Turistični aranžmaji Cca. 100 EUR
Zavarovanja Cca. 70 EUR
Tehnika Cca. 100 EUR
Oddih v termah Cca. 100 EUR
Udeležba na FGOP Cca. 400 EUR
Počitniški apartmaji Jadran, Slovenija Cca. 300 EUR
Potrošniški nakupi Cca. 700 EUR
Promocija (obisk sejmov, radijsko oglaševanje idr.) Cca. 500 EUR

PRIHRANEK

Cca. 2000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

     

 

PLUS strokovna svetovanja, izobraževanja, informiranje, zastopanje, poslovna mreža in številne druge prednosti!

Mozaik podjetnih - popusti in ugodnosti
STROKOVNO SVETOVANJE z dodatno podporo 61 Območnih obrtno-podjetniških zbornic Slovenije

Svetovanja, ki jih našim članom nudimo, zajemajo vsa področja, ki so neposredno povezana s poslovno dejavnostjo in vsemi njenimi specifikami, ki jih podjetnik ali obrtnik težko najde v vsakdanjih publikacijah, oziroma, mu iskanje virov vzame ogromno časa, sploh preverjanje njihove verodostojnosti. Tovrrstna svetovanja so tudi plačljiva in lahko podjetnika stanejo tudi več 1000 EUR.

Področja znanja, ki jih podjetnik običajno potrebuje za svoje delovanje in jih zbornica nudi v okviru svetoavanja in članarine:

 • Gospodarsko, civilno, delovno pravo
 • Finance in davki
 • Domači in EU razpisi
 • Računovodstvo
 • Poslovanje v Italiji
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Podjetništvo
 • Tehnična zakonodaja
 • Varstvo okolja
 • Standardi in sistemi vodenja
PROMOCIJA vaše dejavnosti postane tudi naša odgovornost!

Večja prepoznavnost in na letni ravni celo do 50% prihrankov pri investicijah v trženjske aktivnosti. Nekateri že s poslovno mrežo in kanali zbornice ne potrebujejo investirati v promocijo, oz., je zanje potreba po investiciji minimalna.

Članom pomagamo do prave strategije promocije v okviru OZS kanalov. Vsi kanali omogočajo našim članom izvajanje prodaje, promocije, PR aktivnosti, oglaševanja ter drugih aktivnosti.

Trženjski kanali, preko katerih lahko uživate do 50% popuste ali celo brezplačne storitve, so:

 • TISKANI MEDIJI: Oglaševanje in PR v reviji Obrtnik Podjetnik, ki ga izdaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

 • TISKANI MEDIJI: Oglaševanje in PR v reviji Podjetniške novice, ki jih izdaja OOZ Nova Gorica

 • DOGODKI: Festival goriške obrti in podjetništva (samo za člane je udeležba brezplačna - prihranek najmanj 300 EUR!)

 • DOGODKI: Promocija poklicev (predstavitev podjetja potencialnim bodočim kadrom)

 • DOGODKI in MREŽENJE: Vabila v delegacije - internacionalizacija

 • DOGODKI: skupni nastopi na različnih sejmih v Sloveniji in tujini

 • OD UST DO UST: tradicionalna srečanja in jubileji, skupna strokovnja izobraževanja, skupščine

 • MREŽENJE: Poslovna mreža - zbornica z njenimi člani, oz. predstavniki slovenskih podjetij

 • SPLETNI MEDIJI: predstavitev na največjem obrtniškem portalu

 • RADIO: oglaševanje in intervjuji preko radio postaj

 

Kontaktirajte nas na: 05 330 66 11 ALI 051 216 066

POVEZUJEMO LJUDI. POVEZUJEMO PRILOŽNOSTI.

"Mreženje ni le povezovanje ljudi. Je povezovanje ljudi z ljudmi, ljudi z idejami in ljudi s priložnostmi." Michele Jennae

 

So kanali, na katerih znate sami dosegati največjo poslovno učinkovitost. In so tisti, kjer z našo podporo in kreativo izboljšujete vaš doseg. Ker vsakemu podjetniku in obrtniku mreženje predstavlja dolgoročno stabilnost in konkurenčno prednost, smo mi tu zato, da vam pridemo naproti in za vas naredimo tisto, česar sami ne bi uspeli. Poleg velikih finančnih prihrankov, so tu tudi priložnosti, ki jih posebej za vas kreiramo:

 • Vabila v delegacije - internacionalizacija oz. poslovanje s tujino (pomagamo pri tem, da vas obveščamo o vseh priložnostih ter vam pomagamo do udeležbe in celotne organizacije)
 • Sejmi, na katerih lahko kot združenje organiziramo skupne nastope ali članom zgolj pomagamo do ugodnih cen za udeležbo 
 • Skupščine, kjer se podjetniki srečujejo z namenom reševanja specifičnih in konkretnih problematik skozi diskusije in predloge
 • Festival goriške obrti in podjetništva, ki poteka vsako leto in članom nudi brezplačno predstavitev več tisoč obiskovalcem, tako z namenom iskanja kadrov, promocije dejavnosti, izdelkov in storitev (najnižja kotizacija za udeležbo se začne pri cca. 300 EUR)
 • Izobraževanja in usposabljanja, kjer ekipa OOZ Nova Gorica organizira izobraževanja, ki so po meri konkretnih potreb podjetnikov in obrtnikov. Skupaj s člani se predlaga vsebine ter se jih umešča v program.
 • Odbori, v katerih lahko deluje vsak član in s tem naredi nekaj dobrega tudi za skupnost in razvoj lastne regije
 • Sodelovanje z ekipo OOZ Nova Gorica vam omogoča, da se ob vaši iniciativi ustrezno informira ostale člane ter poskrbi za potencialna srečanja na vašo pobudo