Brezplačna delavnica EKO IZZIVI ZA PREVZEMNIKE PODJETIJ

V sklopu projekta LAS Mladi podjetniki v juniju nadaljujemo z delavnicami, namenjenimi mladim prevzemnikom družinskih podjetij.

13.06.2022
10:00
velika dvorana OOZ Nova Gorica

Junijske delavnice za prevzemnike družinskih podjetij nadaljujemo s temo, ki smo jo že napovedali ob navajanju prednosti uvajanja zelenih rešitev v poslovanje ter ob predstavljanju finnčnih priložnosti v zvezi s tem procesom. Na vrsti je namreč predstavitev načinov za prestrukturiranje poslovanja. 

Ob prevzemu podjetja bo za vas predstavljal poseben izziv preusmeriti poslovanje v zelene rešitve. Prednosti le-tega in tudi možne finančne vzpodbude smo vam že predstavili, zdaj pa začnemo govoriti konkretno!

Predavatelj vam bo predstavil možne načine prehoda 'na zeleno', morebitne ovire in izvedbeni postopek, na voljo pa vam bo tudi za odgovore na vprašanja v zvezi s konkretnimi načrtovanimi spremembami.

Delavnica je za udeležence brezplačna, obvezne pa so prijave preko spletnega obrazca.

Dogodek je organiziran v okviru projekta LAS Mladi podjetniki in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.