Davčni obračun za leto 2022 in spremembe davčne zakonodaje

Spot svetovanje Goriška organizira brezplačen seminar

31.01.2023
9.00
webinart

SPOT Svetovanje GORIŠKA vabi na spletno delavnico – webinar z naslovom

»DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2022 IN SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE«

v torek, 31. januarja 2023 ob 9. uri

Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2023 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2022. Poleg teh obveznosti pa so za zavezance pomembne tudi spremembe davčne zakonodaje, ki so ali bodo pričele veljati v letu 2023.

V TOREK, 31. januarja 2023 ob 9. uri vas vabimo na brezplačno spletno delavnico, na kateri se bomo osredotočili na:

  1. Davčni obračun za leto 2022:

Splošno o pripravi in oddaji davčnega obračuna * Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki * Davčna obravnava rezervacij, slabitev in odpisov * Amortizacija * Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo * Poslovanje s povezanimi osebami * Davčne olajšave * Posebnosti v davčnem obračunu normirancev * Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev

  1. Spremembe davčne zakonodaje:

Novela ZDoh-2 (olajšave, obdavčitev normirancev, nadomestilo za delo na domu, poslovna uspešnost in odkup lastnih deležev) * Minimalna plača v 2023 * Spremembe Zakona o davčnem postopku * Spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov (davčni vidik povračil in prejemkov iz delovnega razmerja, kaj prinaša nova sodna praksa)

Predavateljica: Jasmina Malnar Molek: Svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Ima več kot 29 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. V letu 2022 ji je Slovenski inštitut za revizijo podelil strokovni naziv preizkušena davčnica. V preteklem obdobju je bila članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju. V letu 2022 je članica Pogajalske skupine ESS za pripravo sprememb Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in Strokovnega odbora za finance in gospodarstvo. Je avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja. V zadnjih treh letih je izvedla več kot 100 predavanj širom Slovenije.

Obvezne prijave: preko SPLETNE PRIJAVE zbiramo jih do petka, 27.1.2023 do 12. ure.

Dodatne informacije: na tel. št.: 05 330 66 10 ali po e-pošti: karmen.volk@ozs.si

DELAVNICA JE ZA VSE UDELEŽENCE BREZPLAČNA, VLJUDNO VABLJENI!

Usposabljanje je financirano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023.