Usposabljanje o higieni živil in HACCP sistemu

Seminar je namenjen gostincem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo! Predstavljene bodo tudi novosti v zakonodaji glede obvladovanja akrilamida in transmaščobnih kislin v živilih.

07.11.2022
15. uri
Spletno usposabljanje

Seminar je namenjen gostincem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo! Predstavljene bodo tudi novosti v zakonodaji glede obvladovanja akrilamida in transmaščobnih kislin v živilih.

Trajanje usposabljanja: 2 uri

Usposabljanje bo izvedeno preko spleta  (MS TEAMS).

Možnost spremljanja spletne izvedbe tudi v prostorih zbornice.

Vsebina:

  • Zahteve zakonodaje na področju varne hrane in novosti Uredbe o higieni živil, ki veljajo od leta 2021 (kultura varnosti hrane, razporejanje hrane …)
  • Uporaba nepovratne embalaže in zahteve zakonodaje
  • Dobra proizvodna in dobra higienska praksa
  • Sistem HACCP v praksi, kontrolne tabele
  • Obveznosti v povezavi z obvladovanjem kemičnih tveganj (transmaščobne kisline, akrilamid)
  • Koraki pri umiku in odpoklicu živil
  • Ravnanje z odpadki in poglavitne obveznosti
  • Obisk inšpektorja uprave za varno hrano: kaj je potrebno pripraviti in kako se pripraviti.

 

Cena: 60 EUR (z DDV). Članom OOZ Nova Gorica v celoti krije Sekcija gostincev, živilcev in turizma OOZ Nova Gorica.

Plačilo kotizacije: Vsi, ki niste člani OOZ Nova Gorica, plačate kotizacijo ob prijavi na transakcijski račun OOZ Nova Gorica (SEMINAR), št.:  SI56 6100 0000 7271 273 , sklic 00 0711, Delavska hranilnica d.d.. Potrdilo o plačilu pošljete skupaj s prijavo na e-naslov ooz.novagorica@ozs.si. Ob prijavi navedite podatki za izstavitev računa: naziv podjetja/s.p., naslov, davčna številka/ID za DDV.