Usposabljanje POSLOVNA KOMUNIKACIJA V ITALIJANŠČINI

Italijanski jezik je v naši regiji gotovo pogosto v uporabi. Gotovo nas je večina osvojila vsaj pogovorno raven jezika naše zahodne sosede. Ob poslovni komunikaciji pa se marsikomu zatakne zaradi novega besedišča in posebnega izrazoslovja, ki ga ne srečamo prav na vsakem koraku. Na Območni  obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica smo zato za vas ponovno pripravili jezikovno usposabljanje, kjer bomo spoznali prave načine za komuniciranje z italijanskimi poslovnimi partnerji.

27.09.2022
9:00
splet
,
aplikacija Zoom

V TOREK, 27. septembra 2022 ob 9. uri začnemo z brezplačnim tridnevnim spletnim usposabljanjem, na katerem se bomo spoznavali z besediščem in frazami, ki so najbolj pogosti v poslovni komunikaciji. Usposabljanje vsak dan traja od 9. do 14. ure, vmes je en 30 minuti odmor.

Spoznali bomo naslednje teme:

  1. predstavitev sebe in podjetja, poslovnih dejavnosti, funkcij v podjetju,
  2. osnovne fraze navezovanja stikov, prošnja za kontakt,
  3. specifiko  poslovne komunikacije in poslovnega bontona v italijanščini,
  4. poslovno komunikacijo po telefonu, e-pošti,
  5. poslovno komunikacijo in nastop na sestankih (v živo, preko spleta),
  6. neverbalna komunikacija.

 

Ob tem se bomo zadnji dan posebej osredotočili na konkretne poslovne situacije, s katerimi se srečujete udeleženci. Na ta način boste imeli udeleženci priložnost in privilegij sooblikovati vsebino usposabljanja na način, da boste od dogodka odnesli kar največ!

 

Obvezne prijave: preko spletne prijavnice, zbiramo jih do ponedeljka, 26. 9. 2022 do 12. ure.

Dodatne informacije: na tel. št.: 05 330 66 90 ali po e-pošti: karmen.budin@ozs.si

DOGODEK JE ZA VSE UDELEŽENCE BREZPLAČEN, VLJUDNO VABLJENI!

 

Dogodek je financiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.