EURADRIA 2022/2023

EURADRIA je projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije EASI (EaSI – EURES – Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries).

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Cilj projekta EURADRIA je trajno podpirati mobilnost na čezmejnem območju, pri tem pa delavcem in podjetjem zagotoviti ustrezno strokovno podporo. EURADRIA deluje na območju Furlanije – Julijske krajine, Obalno-kraške regije, Goriške regije ter Notranjsko-kraške regije.

Projekt EURADRIA je rezultat edinstvenega partnerstva v čezmejni regiji med Italijo in Slovenijo, ki združuje nacionalne in regionalne javne organe, zavode za zaposlovanje, delodajalska in sindikalna združenja v enotno omrežje, čigar glavni cilj je olajšati prosto gibanje delavcev in prispevati k odpravi ovir za čezmejno mobilnost delovne sile na tem območju.

Partnerstvo, ki ga vodi Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina, je izredno reprezentativno, saj vključuje osrednje akterje na trgu dela z obeh območij, med katere štejemo združenja delodajalcev v Italiji in Sloveniji, sindikalna združenja, patronate, specializirane za čezmejna vprašanja ter zavode za zaposlovanje iz obeh držav. Partnerstvo predstavlja tudi povezanost institucij na čezmejnem območju, predvsem z namenom okrepitve sodelovanja na področju mobilnosti delovne sile in s ciljem spodbujanja skupnih ukrepov za podporo zaposlovanju.

V sklopu EURADRIE so vzpostavljene info točke (info desk) tako na italijanskem kot slovenskem ozemlju. Ena od info točk deluje tudi na OOZ Nova Gorica. Namenjene so informiranju in razreševanju težav pri čezmejnem delu, omogočajo osredotočanje celotnega partnerstva na reševanje specifičnih ovir glede mobilnosti: med ključnimi temami so varnost pri delu, davčna zakonodaja in pravice iz naslova zdravstvenega, invalidskega in socialnega zavarovanja.

Več o projektu EURADRIA.