Javna pooblastila

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica vodi register, v katerega so vpisane fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ter dejavnost domače in umetnostne obrti.

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in posredno po podeljenem izvajanju tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica izvaja javna pooblastila  na podlagi Obrtnega zakona in Zakona o prevozih v cestnem prometu.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica:

  • vodi obrtni register in izdaja obrtna dovoljenja ter vpise v obrtni register
  • pomaga prevoznikom pri pridobitvi in obnovi licenc za prevoz blaga in oseb

 

Kontakt: Jerneja Poberaj, jerneja.poberaj@ozs.si, 05/330 66 10.